Αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαδικασίες για το έργο «ανακαίνισης – εκσυγχρονισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας» καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ανέδειξε μετά την παραίτηση του αρχικά αναδόχου του έργου, ως νέο οριστικό ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ««ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». Το έργο έχει προϋπολογισμό 845.000 ευρώ και καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για το Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας

Η Περιφερειακή Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση κατά πλειοψηφία ενέκρινε την αποστολή πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας της Περιφέρειας Ηπείρου,   προς την  εταιρεία ΓΕΡΑΞ ΙΚΕ – Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία, η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης, μετά την λήξη του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού (που κηρύχθηκε άγονος), με τους όρους που αυτός είχε προκηρυχθεί.

Όπως ανέφερε στην Επιτροπή ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, η Περιφερειακή Αρχή θέλει να εξετάσει και αυτή τη δυνατότητα, υπογραμμίζοντας  ότι για να προχωρήσει η διαδικασία, είναι απαράβατοι όροι η ενδιαφερόμενη εταιρεία να προσκομίσει εγγυητική επιστολή από Ευρωπαϊκή Τράπεζα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ και βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας 24 εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμβαση στη συνέχεια θα σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ακολούθως θα εισαχθεί προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 «Εμάς μας ενδιαφέρει το θέμα, συνεχίζουμε τη διαδικασία σύμφωνα με τη διακήρυξη που υπάρχει», τόνισε σε άλλο σημείο για να προσθέσει ότι: «Εάν  μας φέρουν εγγυητική επιστολή 8 εκ. ευρώ και εάν έχουν πιστοληπτική ικανότητα 24 εκ. ευρώ έχει καλώς, εάν όχι τότε  βάζουμε  τα 15 εκ. ευρώ και  πάμε στο plan B».

Έγκριση αποτελεσμάτων διαγωνισμών

Η Περιφερειακή Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, ενέκρινε:

Α) τα αποτελέσματα των διαγωνισμών και ανέδειξε προσωρινούς αναδόχους για τα έργα:

  • «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Ανάδοχος Αναστάσιος Τάσιος.
  • «Kατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διευθέτηση ομβρίων οδικού δικτύου Βαριάδων», προϋπολογισμού 113.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ζιώγος Γεώργιος και ΣΙΑ

Β) Κατακύρωσε τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:

  • «Άμεση αποκατάσταση των φθορών οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός λεκανοπέδιου Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 365.800€. Ανάδοχος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.
  • Αντιπλημμυρική προστασία εισόδου οικισμού Αμπελοχωρίου Τ.Κ. Πραμάντων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 60.000€. Ανάδοχος: «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.».

Γ) Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου:Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού- αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024, προϋπολογισμού 140.000 ευρώ.