Στο 26,8% η ανεργία στην Ήπειρο

ANERGIA 11 4 13«Ανθίσταται» η ανεργία στη χώρα, καθώς το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 26% τον περασμένο Δεκέμβριο και μειώθηκε μεν σε σύγκριση με το 27,3% του Δεκεμβρίου 2013, αλλά αυξήθηκε- έστω και οριακά- σε σχέση με το 25,9% του Νοεμβρίου 2014.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.233.404 άτομα, ενώ ειδικά στους νέους έως 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας παραμένει άνω του 50% (ανήλθε σε 51,2%) και στην πλέον παραγωγική ηλικία των 25- 34 ετών είναι 35%. Παράλληλα, υπήρξε και αύξηση της ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα 45- 54 ετών, αλλά και στην περιφέρεια της Κρήτης.

Από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής:

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 76.053 άτομα σε σχέση µε τον Δεκέμβριο 2013 (μείωση 5,8%) και κατά 296 άτομα σε σχέση µε τον Νοέμβριο 2014 (μηδενική ποσοστιαία μεταβολή).

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.505.569 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 17.972 άτομα σε σχέση µε τον Δεκέμβριο 2013 (αύξηση 0,5%) και μειώθηκαν κατά 24.453 άτομα σε σχέση µε τον Νοέμβριο 2014 (μείωση 0,7%).

Οι οικονομικά µη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.371.756 άτομα και αυξήθηκαν κατά 252 άτομα σε σχέση µε τον Δεκέμβριο 2013 (μηδενική ποσοστιαία μεταβολή) και κατά 20.425 άτομα σε σχέση µε τον Νοέμβριο 2014 (αύξηση 0,6%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (29,3% τον Δεκέμβριο 2014 από 30,8% τον Δεκέμβριο 2013) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (23,4% από 24,5%).

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στους 15- 24 ετών (51,2% τον Δεκέμβριο 2014 από 56,2% τον Δεκέμβριο 2013) και 25- 34 ετών (35% από 36,3%). Ακολουθούν οι ηλικίες, 35- 44 ετών (22,5% από 24%), 45- 54 ετών (20,9% από 20,6%), 55- 64 ετών (16,4% από 17,5%) και 65- 74 ετών (αμετάβλητη στο 10,6%).

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Μακεδονία- Θράκη (27,3% τον Δεκέμβριο 2014 από 29,2% τον Δεκέμβριο 2013), η Αττική (27,3% από 28,3%) και η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (26,8% από 29,8%). Ακολουθούν, η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26,2% από 26,4%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (25,5% από 26,4%), η Κρήτη (24,3% από 23,8%) και το Αιγαίο (19% από 21,8%).