306 υποθέσεις απασχόλησαν το Συμπαραστάτη του Πολίτη της Περιφέρειας

perifereia

perifereiaΣτη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση του Συμπαραστάτη του Πολίτη για τον πρώτο χρόνο της θητείας του στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της έκθεσης 306 υποθέσεις απασχόλησαν το Συμπαραστάτη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Απρίλιο του 2011.

“Καλή” χαρακτηρίζει τη συνεργασία του με τους ΟΤΑ ο Συμπαραστάτης, αν και επισημαίνει ότι χρειάζεται η εκλογή Συμπαραστάτη και στους Δήμους, ενώ επισημαίνει ότι “με τις τράπεζες υπήρξε δυσκολία”…

Σύμφωνα με την έκθεση:

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011, προσέφυγαν στο Συμπαραστάτη με αιτήματά τους 216 πολίτες, 63 επιχειρηματίες και 27 ομάδες πολιτών από όλη την Ήπειρο, ήτοι συνολικά είχαμε 306 υποθέσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν.
Κατά περιοχές, από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων είχαμε 249 προσφυγές, από Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 25, από
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 18 και από Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 14.
Τα θέματα που απασχόλησαν το γραφείο του Συμπαραστάτη κατά αρμοδιότητα και κατηγορία είχαν ως εξής:

1. Εβδομήντα πέντε (75) ήταν αρμοδιότητας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου.
2. Σε τριάντα επτά (37) υποθέσεις εμπλέκονταν Υπουργεία, Οργανισμοί του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
3. Τριάντα τρεις (33) ήταν με υπηρεσίες διαφόρων Δήμων της Ηπείρου.
4. Τριάντα (30) ζητήματα αφορούσαν προβλήματα με ασφαλιστικούς οργανισμούς.
5. Είκοσι οκτώ (28) θέματα ήταν διαφορές ιδιωτών ή επιχειρηματιών με Τράπεζες.
6. Είκοσι (20) περιπτώσεις αφορούσαν πολεοδομικά ζητήματα.
7. Δέκα εννιά (19) υποθέσεις αφορούσαν εργασιακά δικαιώματα ή ήταν εργατικές διαφορές.
8. Δέκα τρεις (13) υποθέσεις αφορούσαν το τέλος ακινήτων μέσω λογαριασμών της Δ.Ε.Η.
9. Πενήντα μια (51) περιπτώσεις ήταν διάφορες και ποικίλου περιεχομένου.

Από τις 75 υποθέσεις της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου, 58 ήταν βάσιμες και νόμιμες, 13 ήταν αβάσιμες και 4 εκκρεμούσαν στα Δικαστήρια.
Εκ των 58 βάσιμων αναφορών επιχειρηματιών και πολιτών επιλύθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο της επίλυσης 41 υποθέσεις, δεν
επιλύθηκαν δε 17 από αυτές. Από τις υπόλοιπες υποθέσεις που απασχόλησαν τον Συμπαραστάτη, δεν υπάρχει δυνατότητα στατιστικής αποτίμησης αυτών που επιλύθηκαν για τους εξής λόγους:
Όσες αφορούσαν το Δημόσιο ή Υπουργεία, η παρέμβαση ήταν ανεπίσημη ή μέσω του Συνηγόρου του Πολίτη. Όσες αφορούσαν προβλήματα πολιτών και επιχειρηματιών με τις τοπικές Δ.Ο.Υ., η παρέμβαση ήταν πιο ουσιαστική και η επίλυση του προβλήματος περισσότερο εφικτή.
Η συνεργασία με τις υπηρεσίες των διάφορων Δήμων της Ηπείρου, ήταν πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, καλή και βοήθησε στην επίλυση
αρκετών αιτημάτων των πολιτών.

Επίσης συνεργάσιμοι ήταν και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Ασφαλιστικών Οργανισμών.
Με τις τράπεζες υπήρξε δυσκολία στην αναπροσαρμογή των απαιτήσεων τους από δάνεια, ενώ η οικονομική συγκυρία επέβαλε μια
πιο ευέλικτη πολιτική έναντι των δανειοληπτών.
Στο θέμα αυτό ο Συμπαραστάτης σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, έδωσε τη δυνατότητα στους περισσότερους εξ
αυτών να έχουν δωρεάν νομική κάλυψη κατά το πρώτο στάδιο των αιτημάτων τους έναντι των Τραπεζών.
Οι υποθέσεις που αφορούσαν το τέλος ακινήτων μέσω της Δ.Ε.Η., μέρος αυτών συνίστατο σε αδυναμία καταβολής του από τους πολίτες, άλλες δε σε σφάλματα που υπήρχαν ως προς το ύψος του τέλους. Η συνεργασία με το Δήμο και τη Δ.Ο.Υ., βοήθησε στη διόρθωση των εσφαλμένων λογαριασμών.
Στις εργατικές διαφορές που αντιμετώπισε ο Συμπαραστάτης και όλες τους ήταν από την πλευρά των εργαζομένων, υπήρξε συνεργασία με τον Επόπτη Εργασίας και δόθηκε μια πρώτη νομική υποστήριξη και καθοδήγηση, έως ότου οι περισσότερες από αυτές καταλήξουν στα αρμόδια Δικαστήρια.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ένας αριθμός υποθέσεων που αφορούσαν εργατικές διαφορές καθώς και διαφορές πολιτών και
επιχειρηματιών με Τράπεζες, δεν είναι καταγεγραμμένος στον παρόντα απολογισμό λόγω άρνησης των ενδιαφερομένων να δώσουν τα στοιχεία τους, είτε από φόβο για τυχόν συνέπειες στην πρώτη περίπτωση, είτε από αυξημένη αίσθηση αξιοπρέπειας στη δεύτερη.
Όπως και να έχει όμως, σε καμία περίπτωση η τεχνοκρατική προσέγγιση και στατιστική αποτύπωση των υποθέσεων που
απασχόλησαν το γραφείο του Συμπαραστάτη, μπορούν να αποτυπώσουν επακριβώς και την πραγματικότητα στην οποία κινείται η κοινωνία της Ηπείρου.
Η βαθιά οικονομική κρίση επέτεινε προϋπάρχοντα προβλήματα και δημιούργησε νέα, με συνέπεια οι απαιτήσεις των πολιτών να είναι πιο σύνθετες και πολύπλοκες και ο ρόλος του Συμπαραστάτη διαφορετικός, με μεγαλύτερο κύκλο προβλημάτων προς αντιμετώπιση, σε σχέση με αυτά που του εκχώρησε ο νόμος.

Ολόκληρη την έκθεση μπορείτε να διαβάσετε εδώ: