Στο 37,64% σε σχέση με το 2009 μείωσε τα έξοδα του το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών το 2010

nosfi

Με αφορμή την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του οικονομικού Έτους 2010 η Διοίκηση του Γεν. Νοσοκομείου Φιλιατών ανακοινώνει στους πολίτες της Θεσπρωτίας

τα βασικά οικονομικά στοιχεία του Νοσοκομείου και τα αντίστοιχα του 2009:

Έσοδα από νοσήλια από 1-1-10 έως και 31-12-10: 3.958.408,30

Έσοδα από νοσήλια από 1-1-09 έως και 31-12-09: 3.596.995,58

Δηλαδή αύξηση εσόδων από νοσήλια 2010 κατά 361.412,72, ποσοστό αύξησης κερδών

2010 σε σχέση με το 2009 κατά 10,05%.

Σε ότι αφορά στα έξοδα:

 

Έξοδα για φάρμακα από 1-1-10 έως και 31-12-10:1.688.385,34

Έξοδα για φάρμακα από 1-1-09 έως και 31-12-09: 2.395.059,19

Έξοδα για υγειονομικό υλικό από 1-1-10 έως και 31-12-10: 680.287,27

Έξοδα για υγειονομικό υλικό από 1-1-09 έως και 31-12-09:1.202.627,27

Έξοδα για ορθοπεδικό υλικό από 1-1-10 έως και 31-12-10:452.796,77

Έξοδα για ορθοπεδικό υλικό από 1-1-09 έως και 31-12-09:881.287,64

Έξοδα για υλικά χημικών αντιδραστήρια από 1-1-10 έως και 31-12-10 : 348.154,07

Έξοδα για υλικά χημικών αντιδραστήρια από 1-1-09 έως και 31-12-09 : 603.482,23

Σύνολο εξόδων 2010 για φάρμακα, υγειονομικό και ορθοπεδικό υλικό, υλικά χημικών αντιδραστηρίων: 3.169.623,23

Σύνολο εξόδων 2009 για φάρμακα, υγειονομικό και ορθοπεδικό υλικό, υλικά χημικών αντιδραστηρίων : 5.082.456,33

Δηλαδή μείωση εξόδων 1.912.832,01, ποσοστό μείωσης εξόδων για φάρμακα, υγειονομικό και ορθοπεδικό υλικό, χημικά αντιδραστήρια :37,64% σε σχέση με το 2009.

Και επειδή τα παραπάνω αποτελέσματα δεν οφείλονται στην εργασία ενός μόνο ατόμου αλλά είναι αποτελέσματα συλλογικής εργασία νοιώθω την ανάγκη, ως Διοικήτρια του Νοσοκομείου, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλους τους ιατρούς σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, στο παραϊατρικό προσωπικό, στο διοικητικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, στους οδηγούς και σε όλους όσους προσφέρουν και εργάζονται στο Νοσοκομείο, στα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας, στον Ξενώνα « ΕΝ ΟΙΚΩ », στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και που με την εργατικότητά τους, το φιλότιμό τους, στηρίζουν καθημερινά το Νοσοκομείο και τους φορείς αρμοδιότητάς του.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν ξεχνούσα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα Μέσα Ενημέρωσης της Θεσπρωτίας, αλλά και όλης της Ηπείρου, που με δημοσιεύματα και δημοσιοποίηση των ενεργειών μας βοηθούν να προαχθεί η δουλειά και το κύρος του Νοσοκομείου, όπως επίσης βοηθούν να εντοπίζουμε τα λάθη και τις παραλείψεις και να τα διορθώνουμε.

Αλλά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη παράλειψή μου αν δεν έλεγα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πολίτες της Θεσπρωτίας που με την καθημερινή τους παρουσία δηλώνουν την εμπιστοσύνη τους και ενισχύουν το έργο και το κύρος του Νοσοκομείου και των Φορέων αρμοδιότητάς του.

Με τιμή

 

Η Διοικήτρια του Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών

ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑ