Εντάχθηκαν 67 προτάσεις στην Θεσπρωτία για «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ»

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας με αφορμή την έκδοση των αποφάσεων ένταξης, απόρριψης και βαθμολογικής κατάταξης για την Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ» ενημερώνει για την πορεία των αιτήσεων που αφορούν την περιοχή της Π.Ε Θεσπρωτίας.

Συγκεκριμένα, επί των 108 προτάσεων που υποβλήθηκαν συνολικά για υλοποίηση στην Π.Ε Θεσπρωτίας, εντάχθηκαν οι 67, διαμορφώνοντας το ποσοστό των επιτυχόντων στο 62,03%.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας συγχαίρει τους επιτυχόντες στην ανωτέρω Δράση, και εύχεται την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων από όλους τους δικαιούχους, με σκοπό την δημιουργία τουριστικών μονάδων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της Θεσπρωτίας αλλά και της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικά.