Με 700.000€ χρηματοδοτείται ο Δήμος Ηγουμενίτσας από το πρόγραμμα ”ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”

igmdimarxeio

igmdimarxeioΜετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Από τις 191 προτάσεις πρώην Καποδιστριακών Δήμων που κατατέθηκαν, αξιολογηθήκαν θετικά 106 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 83,4 εκ. ευρώ. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξής τους στο ΕΠΑΝ ΙΙ. Από τους Δήμους της Περιφέρειας Ηπέιρου, εντάσσονται στο πρόγραμμα οι Δήμοι Ηγουμενίτσας και Ιωαννιτών.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας με βαθμολογία 87,04 και συνολικό προϋπολογισμό έργου 699.605,43€ ενώ, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 489.723,80€. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, με τη χρηματοδότηση αυτή θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία και δημόσια κτίρια του Δήμου.

Ο Δήμος Ιωαννιτών με βαθμολογία 71,52 και συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000,00€, ενώ η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 700.000,00€
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο της προώθησης των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης σχετικών παρεμβάσεων και σε Δήμους που είτε απορρίφθηκαν κατά τα στάδια αξιολόγησης του Προγράμματος, είτε δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας και άμεσης έκδοσης προκήρυξης για νέο Πρόγραμμα.

Η νέα προκήρυξη θα γίνει στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ενώ το ύψος των πόρων που θα διατεθούν, καθώς και οι όροι και η διαδικασία συμμετοχής των Δήμων, θα ανακοινωθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου.