7,5 εκ. για διασυνοριακά έργα

Epirusmap

EpirusmapΤη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα- Αλβανία έδωσε στη δημοσιότητα η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος. Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκίνησε και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2012.

Απευθύνεται σε δημόσιους φορείς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Καλεί για υποβολή προτάσεων στους άξονες ενίσχυσης της διασυνοριακής οικονομικής συνεργασίας και προβολής κι αειφόρου ανάπτυξης του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.