Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας με 9 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 25 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες Πρόνοιας του Δήμου. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Έκδοση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής που αφορούν καταπατήσεις ιδιωτών σε δημοτική οδό, κοινόχρηστους χώρους και δημοτικές εκτάσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη φιλοξενίας των Εθνικών Συντονιστών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας κατά την 50η συνάντησή τους στην Ηγουμενίτσα στις 26 και 27 Ιουνίου 2018. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση κάλυψης εξόδων διαμονής και μετακίνησης του εκπροσώπου των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. για τη συμμετοχή του στην επιτροπή καταλληλότητας ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μήνες) για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έκφραση γνώμης επί της πρότασης της Harley-Davidson Club Hellaς να διοργανώσει εκδήλωση για τους φίλους της μοτοσυκλέτας Harley-Davidson απ’ όλη την Ευρώπη, στην παραλία Δρεπάνου Ηγουμενίτσας, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έτους 2021. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Τ.Κ. Πέρδικας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ