9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες)  την 18η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

2.

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΑΠΠΑΣ ΜΗΝΑΣ

3.

Ανανέωση μίσθωσης στο παλαιό δημαρχιακό μέγαρο της στέγασης του Δασονομείου Φιλιατών– Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4.

Απόφαση περί ένταξης ή μη των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

5.

Καταβολή επιδόματος εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των άδειων διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχτηκαν κατά το έτος 2010σε δημοτικούς υπαλλήλους που εργάστηκαν στο Τμήμα Αλλοδαπών του Δήμου Φιλιατών και του Δήμου Σαγιάδας –  Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

6.

Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

7.

Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής εργασιών Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

8.

Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΛ.ΗΓ. Α.Ε. ποσού €3.000,00 – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

9.

‘Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Αντλιών στο δ.δ. Φιλιατών» – Εισηγητής: κ. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

10.

‘Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δρόμου Πλαίσιο – Κώτσικα» – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

11.

‘Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δρόμου Πηγαδούλια – Σμπόκια» – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

12.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Υδροδότηση Κεστρίνη» –  Εισηγήτρια: κ. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ

13.

Αίτηση προς την Δ/νση Δασών για παράταση της δασικής αστυνομικής διάταξης που αφορά την απαγόρευση θήρας στην  τ.κ. Καλλιθέας Φιλιατών – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14.

Γνωμοδότηση σχετικά με τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) της δραστηριότητας «Κατασκευή και λειτουργία αντλητικής εγκατάστασης για την άρδευση του Αγροτεμαχίου 242 συνολικής έκτασης 8.910 τ.μ. και ετήσιας ποσότητας 4.775 κ.μ. από το ποταμό Καλαμά στην κτηματική περιφέρεια Δήμου Φιλιατών ΠΕ Θεσπρωτίας Π. Ηπείρου των κκ Άγγελου και Νικόλαου Φερεντίνου – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

15.

Έγκριση ή μη νέων παροχών ύδρευσης εκτός οικισμών  – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16.

Λήψη απόφασης για αιτήματα διαγραφής χρεών τελών ύδρευσης του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17.

Αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για παραχώρηση του κτιρίου του πρώην ΕΟΠ στην ΤΚ Σαγιάδας – Εισηγητής: Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ