90.000 Ευρώ στους 3 δήμους του Ν.Θεσπρωτίας από ΤΑΠ και Τέλος Διαφήμισης

Share Button

Κατανομή 44 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ:

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ :48.570,00€

ΣΟΥΛΙΟΥ 22.370,00

ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ :18.570,00€

Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.