9,1εκ. ευρώ σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία για την εξόφληση χρεών από τη μεταφορά μαθητών

xrima

Με το ποσό των 9,1εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούνται οι Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες για τη μεταφορά των μαθητών.

Το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε το συγκεκριμένο ποσό για να πληρωθούν οι οφειλές προς τους μεταφορείς των μαθητών (ΚΤΕΛ, Ταξί και ιδιώτες).

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα το ποσό των 9.110.000,00 ευρω κατανεμήθηκε προς τις Περιφέρειες ως εξής:

  • Ηπείρου, 4.660.000,00 ευρώ
  • Δυτικής Μακεδονίας, 4.450.000,00 ευρώ

Με τις συγκεκριμένες πιστώσεις εξοφλούνται στο σύνολό τους οι οφειλές του 2010 προς τους μεταφορείς.