Εξετάσεις Β. Φαρμακείων & Β. Οδοντιατρείων

« ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2012»

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται  ότι οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών  για τις εξετάσεις :

1) ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ περιόδου Φεβρουαρίου 2012 είναι
                 από 03-01-2012   έως και 25-01-2012.

2) ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ περιόδου Φεβρουαρίου 2012 είναι
                από 03-01-2012 έως  και 20-01-2012.

         Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

 1. 1)    Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Ιωαννίνων
                 –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510-87131
  2)    Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Άρτας
                   –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813-63512
  3)    Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Θεσπρωτίας –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26650-99986 & 99984
  4)    Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Πρέβεζας
                    –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823-62113& 62112
  5)    Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας   210-5235875.