Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  1. Ενέκρινε τη  σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Ιωαννίνων, του Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων) καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  στην εκπόνηση και εφαρμογή επιχορηγούμενου  από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. προγράμματος  συνεργασίας.
  2. Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.)  για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων έκτασης 91.982,07 τ.μ. στη θέση «Τραγάνα» του Δήμου Ζαγορίου, Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» της εταιρείας «ΥΙΟΙ Γ. ΒΑΓΓΕΛΗ & ΣΙΑ».  
  3. Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Ανανέωση της υπάρχουσας Α.Ε.Π.Ο.και αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αριθμ. 66914/24-5-1999 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ- Υπ. Γεωργίας) δυναμικότητας 210 τόνων ετησίως, σε θαλάσσια έκταση 20 στρ. στη θέση «Σκέμπη» Λωρίδας Σαγιάδας Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας.» της εταιρείας «ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε.».
  4. Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις Τ.Κ. Γραικοχωρίου και Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας.», Φορέας πραγματοποίησης  και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας.
  5. Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Κατασκευή έργων στα πλαίσια της οριοθέτησης – διευθέτησης του ρέματος Αγίου Νικολάου στη θέση «Τράφος» στον Δήμο Πάργας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.», Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Πάργας.

Το θέμα για τη γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αιολικό Πάρκο στη θέση «Τούρλα – Πλούτων» συνολικής ισχύος 9 MW, που βρίσκεται στον Δήμο Πάργας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», της  εταιρείας : «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», αναβλήθηκε.