Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Την Τετάρτη 7/9/2011  και ώρα 10.00 π.μ.  συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ηπείρου,  στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση αποφάσεων 6ου Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
 2. Έγκριση ανάθεσης μελέτης και των όρων του Συμφωνητικού Ανάθεσης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. για το έργο: «κατάρτιση υποβολής φακέλου πρότασης για το ορεινό ενεργειακό χωριό» προκειμένου να καταστεί ώριμη η υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του ΥΠΕΚΑ.

(εισήγηση Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας με συσκευαστήριο νωπών ιχθύων, αλλαγή στην επωνυμία από « ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε.» σε «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΩΓΩΝΙΤΣΑ Ε.Π.Ε.» και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας , δυναμικότητας 230 τόνων, που βρίσκεται στη θέση «Όρμος Σαλαώρας», Αμβρακικού κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.»».» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΩΓΩΝΙΤΣΑ Ε.Π.Ε.

      ( εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, αύξηση ετήσιας δυναμικότητας από 239 τον/έτος σε 460 τον/έτος και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων λειτουργίας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , στη θέση «Λασκάρα», Αμβρακικού κόλπου, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία  ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.»

      (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων , δυναμικότητας 130 κλινών με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 350 ατόμων , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Γεωργομπέη» σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μύτικα , του Δήμου Πρέβεζας , Περιφέρειας Ηπείρου.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ  RESORT  A.Ε.».

(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας με υδρογεώτρηση, δυναμικότητας  25.450 πτηνών πάχυνσης η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην Δημοτική Ενότητα Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η κα Σοφία Γούλα

     (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW , στη θέση «Γάβροβο», των Δήμων Γ. Καραϊσκάκη & Αμφιλοχίας, των Νομών Άρτας & Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «BUSINESS ENERGY A.E.».

(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 27,2 KW στο όρος Λάκμος (Περιστέρι) του Νομού Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία CENTIMI A.E.

     (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μετεγκατάσταση μυδοκαλλιεργητικής μονάδας, δυναμικότητας 160 τόνων/ έτος σε θαλάσσια έκταση 28,9 στρεμμάτων στη θέση «νέες εκβολές Καλαμά» στη Π.Ε. Θεσπρωτίας.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  ο κος Σπυρίδωνας Μιχόπουλος.

     (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μετεγκατάσταση μυδοκαλλιεργητικής μονάδας , δυναμικότητας 160 τόνων/ έτος σε θαλάσσια έκταση 28,9 στρεμμάτων στη θέση «νέες εκβολές Καλαμά» στη Π.Ε. Θεσπρωτίας.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι   ο κος Θωμάς Στασινός.

     (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

 1. Έγκριση μείωσης απαιτούμενων αποστάσεων του υπό ίδρυση κοιμητηρίου στη θέση «Σέρβιανα» του Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων.