ΟΛΗΓ: Υποβολή της πρότασης ADRIAMOS για την χρηματοδότηση όλων των μελετών του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας

Η  Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε  συνεχίζοντας την ενημερώση των πολιτών του Νομού Θεσπρωτίας σχετικά με τις δράσεις της, πληροφορεί:

Εμπορευματικό Κέντρο Θεσπρωτίας

Σχετικά με την δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας, ο ΟΛΗΓ σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή της Βενετίας υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση ADRIAMOS, με αντικείμενο την χρηματοδότηση όλων των μελετών κατασκευής του Εμπορευματικού Κέντρου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος των Θαλασσίων Διαδρόμων. Κατά συνέπεια, εντάχθηκαν οι οριστικές μελέτες ανάπτυξης του διχωρικού Ε.Κ. (όπως προβλέπονται από τον Ν.3333/2005 και Ν. 3710/2008) καθώς και οι μελέτες κατασκευής των κτιρίων και έργων υποδομής (εφόσον οι προβλεπόμενες μελέτες από τον Ν.3333/2005 και Ν. 3710/2008 εγκριθούν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) ως έργο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών(ΔΔΜ) συγχρηματοδότησης 50% από τα ΔΔΜ(Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και 50% από εθνικούς πόρους.

Επίσης, βάσει του Ν.3333/2005 και της συμπλήρωσης του με τον Ν.3710/2008, απαιτούνται μελέτες (π.χ. πολεοδομική, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), που είναι απαραίτητες για να δοθεί άδεια λειτουργίας του Ε.Κ. από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Συνοψίζοντας, οι μελέτες που εντάχθηκαν στην πρόταση προς χρηματοδότηση είναι:

Τίτλος/ Περιγραφή

Χωροταξική Μελέτη Διχωρικού Ε.Κ.

(Physical Planning for bipolar Freight Village)

Μελέτη βιωσιμότητας Ε.Κ. και Αναλυση αγοράς για συμμετοχή ιδιωτών στο Ε.Κ.

(Feasibility study and Market Analysis for private participation)

MasterPlan – Πρώτη & Δεύτερη Φάση

Κυκλοφοριακή Μελέτη & Μελέτη Μεταφορικών Ροών

(Transport study)

ΠολεοδομικήΜελέτη – Πρώτη&ΔεύτερηΦάση

(Urban Planning Study – Phase I & Phase II)

Στρατηγική Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Strategic Environmental Impact Analysis (SEIA) – Environmental Impact Analysis (EIA))

Επιχειρηματικό Σχέδιο – Σχέδιο χρηματοδότησης, Πηγών χρηματοδότησης, Διεθνής διαγωνισμός για συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

(Business Plan – Investment Plan, Source of funding, International Tender for Private companies participation, Time schedule of implementation)

Κατασκευαστικά Σχέδια Υποδομών και Κτιρίων Ε.Κ.

(Design of Freight Village)

 

Η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται στο τέλος του 2014. Σήμερα το έργο έχει ξεκινήσει, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τους Νομικούς Συμβούλους, τους Ορκωτούς Ελεγκτές και επίκειται η προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού του Τεχνικού Συμβούλου και των μελετών Βιωσιμότητας και Μετατόπισης Εμπορευματικών Ροών, εντός του Μαρτίου. Με την υπογραφή της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου θα ακολουθήσουν τρείς Διεθνείς Διαγωνισμοί για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών.  Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 2012 στο ξενοδοχείο Angelika Pallas στην Ηγουμενίτσα ημερίδα, παρουσία όλων των  τοπικών αρχών, με αντικείμενο το έργο ADRIAMOS. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το έργο και η πορεία υλοποίησης των μελετών του εμπορευματικού κέντρου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων θέρμανσης στα σχολεία επιχορήγησε με το ποσό των 30.000 € τις δημοτικές επιτροπές παιδείας του Νομού Θεσπρωτίας, επίσης με 10.000 € την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή των τριών Δήμων του Νομού.             

Για την σίτιση των κρατουμένων μεταναστών η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε καθ’ όλη την διάρκεια του έτους,  ανέλαβε την κάλυψη των δαπανών σίτισής τους, πράγμα που συνεχίζει και στο τρέχον έτος.

Για την υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του νομού μας, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προέβη σε δωρεά τροφίμων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, μέσω της εκκλησίας και του Δήμου Ηγουμενίτσας. – Η δράση δεν δημοσιοποιήθηκε για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας – Συγκεκριμένα δόθηκαν:

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΣΤΕΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΚΙΛΑ

70

25

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ

ΚΙΛΑ

57

25

ΦΑΣΟΛΙΑ

ΚΙΛΑ

120

50

ΦΑΚΕΣ

ΚΙΛΑ

120

50

ΡΥΖΙ

ΚΙΛΑ

70

50

ΓΑΛΑ

ΚΟΥΤΙΑ

144

48

 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΟΛΗΓ ΑΕ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. έχει πραγματοποιήσει και εκπονήσει  τα παρακάτω έργα και μελέτες:

Μαρίνα Ηγουμενίτσας και καταφύγια σκαφών

Ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. έχει το τελευταίο διάστημα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες  για την  υλοποίηση μιας σύγχρονης Μαρίνας στην περιοχή της πόλης της Ηγουμενίτσας. Προς τούτο έχει εκπονήσει  τις απαραίτητες μελέτες  με αναφορά στο μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της, καθώς και την επιλογή του καταλλήλου χώρου για την κατασκευή της.

Ο χώρος που επιλέχθηκε είναι έμπροσθεν του ΤΕΙ και έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το επόμενο βήμα που απαιτείται είναι η μελέτη χωροθέτησης της μαρίνας (με προϋπόθεση την επιστροφή του χερσαίου χώρου στην ευθύνη της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.). Πράγμα για το οποίο όλοι οι φορείς της πόλης πρέπει να συμφωνήσουν και επιδιώξουν αν επιθυμούν την πραγματοποίηση αυτής της μεγάλης επένδυσης.

Η λειτουργία της Μαρίνας θα υποστηριχθεί από τα καταφύγια σκαφών Σαγιάδας, το οποίο είναι έτοιμες οι μελέτες για την χωροθέτηση του σε τουριστικό και θα υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση  του Υπουργείου Τουρισμού, και τα καταφύγια Συβότων και Πλαταριάς.

Οι επενδύσεις στα καταφύγια σκαφών που θα αποκτήσουν τουριστικό χαρακτήρα και σκοπεύει να χρηματοδοτήσει η ΟΛΗΓ ξεπερνούν τα δυο (2) εκ. Ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τα πολύ μικρά έσοδα που έχει από την λειτουργία των καταφυγίων  μέχρι σήμερα η ΟΛΗΓ, έχει χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του έργου του καταφύγιου Συβότων που είχε μείνει μετέωρο με το πόσο των 330.000,00 €.

Όπως επίσης και την υλοποίηση της  ανάπλασης της παραλίας Πλαταριάς με προϋπολογισμό 400.000,00 € καθώς και αρκετά μικρά έργα και μελέτες  επισκευών και αναπλάσεων στα καταφύγια σκαφών  στις περιοχές που ξεπερνούν τις 300.000,00 € την τελευταία διετία.

 

Παραλιακή οδός – Έργα Β’ Φάσης

Η ανακατασκευή της παραλιακής οδού από την Αγροτική Τράπεζα έως το ξενοδοχείο Angelika περιλαμβάνεται στα έργα της Β’ Φάσης του Νέου λιμένα Ηγουμενίτσας και ως εκ τούτου η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., παρά την όποια πρόθεση της, δεν μπορεί να επέμβει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου παρά μόνο με μικροεπεμβάσεις οι οποίες όμως δεν μπορούν να λύσουν το σοβαρό αυτό πρόβλημα.

Πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι τα προβλήματα στο συγκεκριμένο τμήμα της παραλιακής οδού εντάθηκαν μετά από έργα που πραγματοποίησαν άλλες υπηρεσίες και όχι η ΟΛΗΓ,  οι οποίες δεν μερίμνησαν για την αποκατάσταση τους.

Σύμφωνα πάντως με έγγραφο της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου της Β’ φάσης η πλήρης ανακατασκευή της οδού θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μάιου 2013.

Σημειώνουμε τέλος ότι, ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμνενίτσας εργάζεται πάντοτε εφαρμόζοντας πιστά το Επιχειρησιακό του Σχέδιο, προσαρμοζόμενο πάντοτε στις οικονομικές απαιτήσεις των καιρών και έχοντας ως γνώμονα την ουσιαστική προσφορά στην οικονομική ζωή της Θεσπρωτίας και της χώρας.