Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου BE-NATUR στις Βρυξέλλες

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Νοεμβρίου παρουσίαση για τα αποτελέσματα του έργου BE-NATUR, έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος από την Ελλάδα, η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.

Την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για τις προκλήσεις στη διαχείριση των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.

Την ΕΤΑΝΑΜ εκπροσώπησε η υπεύθυνη του έργου κα Ελένη Κωστούλα.  

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα της Ραβένα σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος  και με την ενεργή υποστήριξη του Γραφείου Συνδέσμου στις Βρυξέλλες, της Περιφέρειας Emilia-Romagna.

Τα αποτελέσματα του έργου που αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, παρουσιάστηκαν παρουσία του επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συνέβαλε στην συζήτηση παρέχοντας πληροφορίες για τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες  που έχουν αναληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το στόχο του 2020 στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στη συζήτηση που ακολούθησε αναπτύχθηκαν τα κρίσιμα σημεία που  προέκυψαν κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που προβλέπονταν στο έργο, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με θέματα όπως: η ανάγκη για μεγαλύτερη χρηματοδότηση, η αναδιοργάνωση του δικτύου Natura 2000 για να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του, η δημιουργία των εννοιών και μηχανισμών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας σε τακτική βάση, όπως επίσης και την ανάγκη για σχεδιασμένες εκπαιδεύτηκες δραστηριότητες για τους διαχειριστές των περιοχών   Natura 2000.

Η κα Mara Roncuzzi Αξιολογητής Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας  της Ραβένα, παρακολούθησε την στρογγυλή τράπεζα  και επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών εδαφών  και της γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών των έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να λαμβάνονται  υπόψη κατά τη διαδικασία ενημέρωσης και ανάπτυξης Οδηγιών και στρατηγικών  

για τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Οι Εκπρόσωποι των 14 εταίρων του έργου καθώς και εκπρόσωποι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και διεθνών περιβαλλοντικών οργανώσεων δήλωσαν την προθυμία τους να βρουν μορφές συνεργασίας με σκοπό την υλοποίηση κοινών έργων εντός του επόμενου προγραμματισμού 2014-2020.

Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, στο συγκεκριμένο έργο προχώρησε στη μελέτη επιλεγμένων τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43 (συγκεκριμένα του οικοτόπου 92Α0), συμβάλλοντας έτσι στον προσδιορισμό επιθυμητών τιμών αναφοράς (Favourable Reference Values) και στην προετοιμασία δεικτών παρακολούθησής του, καθώς και  στον καθορισμό επιθυμητών τιμών αναφοράς και στην προετοιμασία δεικτών παρακολούθησης για το προστατευόμενο είδος Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα), ενώ ήταν υπεύθυνη για την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου για την αξία και την ανάγκη προστασίας και διατήρησης των υγροτόπων για παιδιά σχολικής ηλικίας, το οποίο μεταφράστηκε και εκτυπώθηκε στις γλώσσες όλων των εταίρων του προγράμματος.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής περισσότερα από 800 παιδιά από δημοτικά και γυμνάσια της Άρτας και της Πρέβεζας, επισκέφθηκαν το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού. Φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης Σαλαώρας και απόλαυσαν την πανοραμική θέα του μεγαλύτερου βάλτου των Βαλκανίων, αυτόν της Ροδιάς, από το παρατηρητήριο της Αγίας Αικατερίνης στη Στρογγυλή. Με την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού ανακάλυψαν την αξία ειδών που τους είναι τόσο οικεία μα και συνάμα άγνωστα όπως οι αποικίες των αργυροπελεκάνων εντός των λιμνοθαλασσών. Τέλος, ενημερώθηκαν για κρίσιμα ζητήματα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για μικρές καθημερινές συμπεριφορές που μπορούν να αλλάξουν το πρόσωπο της περιοχής.