Δήμος προς ΟΛΗΓ: Casus Belli η μίσθωση των καταστημάτων του Δρεπάνου

drepanos2
drepanos2Με έκπληξη διαβάσαμε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις αποφάσεις (47/2020 ΑΔΑ Ω3ΔΩ469ΗΞ2-ΣΙΡ & 48/2020 ΑΔΑ Ω9Μ6469ΗΞ2-ΛΧΤ) σας, για τη δημοπράτηση των δύο αναψυκτηρίων (πρώην SOHO & πρώην OSTRIA), που βρίσκονται στην περιοχή της παραλίας Δρεπάνου. 
Πρόκειται για αποφάσεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα μέχρι τώρα, δημόσια υποστηρίζατε, τόσο εσείς ως Διοίκηση της ΟΛΗΓ Α.Ε, όσο και η Κυβέρνηση, που δια στόματος του κ. Υπουργού δεσμεύθηκε δημόσια, ότι θα αποδοθεί άμεσα στον Δήμο Ηγουμενίτσας, το τμήμα της χερσαίας ζώνης από το πρώην Ξενία έως και το Μακρυγιάλι (καθότι είναι πλέον απαλλαγμένο βαρών). 
Δεν αντιλαμβάνεστε ότι οι πράξεις σας αυτές, που δεσμεύουν για 6 χρόνια τα αναψυκτήρια, περιπλέκουν εκ νέου τη διαδικασία απόδοσης της παραλίας Δρεπάνου στον Δήμο; 
Μήπως αυτές σας οι ενέργειες αποκαλύπτουν και την πραγματική σας πρόθεση, της μη απόδοσης των τμημάτων της χερσαίας ζώνης που δεν χρησιμοποιούνται για λιμενικές δραστηριότητες στον Δήμο και την Τοπική Κοινωνία; 
Σας καλούμε, άμεσα να ακυρώσετε τις διαδικασίες δημοπράτησης και να εντείνουμε τις από κοινού ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασία απόδοσης. 
Σε διαφορετική περίπτωση, θα θεωρήσουμε τις πράξεις σας casus belli ως προς την τοπική κοινωνία και ως Δήμος θα πράξουμε τα δέοντα, παραπέμποντας το θέμα σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας.
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Λώλος