Σύμπραξη Comenius Regio μεταξύ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και της αντίστοιχης Διεύθυνσης της περιοχής Bihor της Ρουμανίας.

Οι Συμπράξεις Comenius Regio, αφορούν στη συνεργασία μεταξύ τοπικών-περιφερειακών αρχών και στοχεύουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Παρέχουν την ευκαιρία σε εκπαιδευτικές αρχές διαφορετικών περιφερειών της Ευρώπης, σε συνεργασία με σχολεία και άλλους φορείς παροχής εκπαίδευσης, να συμπράξουν  σε ένα ή περισσότερα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

  Οι Συμπράξεις Comenius Regio απαρτίζονται από 2 «περιφέρειες-εταίρους» χωρών που συμμετέχουν και η  διάρκειά τους είναι 2 έτη.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θεσπρωτίας συμμετέχει  στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Comenius Regio με την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής Bihor της Ρουμανίας. Το θέμα της διμερούς σύμπραξης είναι «Η κοινωνική και σχολική ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Από την ελληνική πλευρά σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας το Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας, το  Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς, το Δημοτικό Σχολείο Γαρδικίου και ο Δήμος Σουλίου.

Για το λόγο αυτό εκπρόσωποι των παραπάνω συνεργαζόμενων φορέων ταξίδεψαν την προηγούμενη εβδομάδα από 4 έως 10 Νοεμβρίου, από τη Θεσπρωτία στην πόλη Oradea, πρωτεύουσα της βορειοδυτικής επαρχίας Bihor  της Ρουμανίας. Στην αντιπροσωπεία αυτή συμμετείχαν ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, κ. Νάτσης Κωνσταντίνος, η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Θεσπρωτίας, κ. Μαρίνα Μπέση, η Νηπιαγωγός του ειδικού Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας κ. Στεργιάκη Νικολέττα, η δασκάλα ειδικής αγωγής του τμήματος ένταξης του Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς, κ. Οικονόμου Φλωρένια, ο δάσκαλος ειδικής αγωγής του τμήματος ένταξης του Δημοτικού Σχολείου Σκανδάλου – Γαρδικίου, κ. Κουρτίδης Απόστολος, ο εκπρόσωπος του Δήμου Σουλίου, κ. Πανταζής Γεώργιος και οι δύο αποσπασμένες στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Θεσπρωτίας εκπαιδευτικοί, κ. Τσε Ελεάνα και κ. Κωνσταντίνου Εβίτα.

Το πρόγραμμα περιείχε επισκέψεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της πόλης της Oradea, επεξεργασία κοινών σχεδίων εργασίας σε θέματα ειδικής αγωγής και κοινή ημερίδα με θέμα «Social and School Integration for Children with Special Educational Needs», στην οποία οι εισηγητές και των δύο πλευρών παρουσίασαν την προσπάθεια κοινωνικής και σχολικής ένταξης  των παιδιών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα της περιοχής τους.

Η ελληνική αντιπροσωπεία στη Ρουμανική  πόλη της Oradea έτυχε πολύ ένθερμης υποδοχής και φιλοξενίας και η παρουσία της έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (όπως εδώ).