Eρώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για το λιμάνι Ηγουμενίτσας

limaniigm

limaniigmΜετά την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης για δημιουργία και λειτουργία του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ) συχνά είναι τα δημοσιεύματα στον τύπο για επικείμενη αποκρατικοποίηση του Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Πριν λίγες ημέρες κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας επισκέφθηκε τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας και συναντήθηκε με εργαζομένους και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ του.

Το κλιμάκιο ενημερώθηκε εκτενώς για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τον λιμένα της Ηγουμενίτσας. Πιο συγκεκριμένα για την μεταφορική και εμπορική κίνηση του, για τα έργα της Β’ και Γ’ φάσης, για την χερσαία ζώνη και τα μικρότερα λιμάνια Συβότων, Πλαταριάς και Σαγιάδας και για τον επικείμενο ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων.

Ο διευθύνων σύμβουλος ενημέρωσε το κλιμάκιο πως ο τομέας της κρουαζιέρας,  αν αξιοποιηθεί σωστά, αναμένεται να δώσει ευεργετική ώθηση στην τοπική και περιφερειακή οικονομία. Αυτό του είχε επισημανθεί και από ομάδα ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων αξιολογητών που είχε πριν λίγους μήνες επισκεφθεί το λιμάνι και βρήκε την γύρω περιοχή άκρως ελκυστική τουριστικά και περιβαλλοντικά. 

Τέλος στο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας αναφέρθηκε πως το ΔΣ του ΟΛΗΓ ΑΕ δεν έχει καμία ενημέρωση για το τι η κυβέρνηση σχεδιάζει να κάνει στο μέλλον με το λιμάνι. Έτσι μετά από συνεργασία με τον Χρήστο Μαντά και τους υπόλοιπους  βουλευτές Ηπείρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, έγινε σχετική ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς:

Ερώτηση

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων

– Ναυτιλίας και Αιγαίου

– Οικονομικών

 

Θέμα: Ιδιωτικοποίηση λιμένος Ηγουμενίτσας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπεγράφη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού του Ελληνικού Δημοσίου στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, Η εποπτεία της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων αναφέρεται πως θα διασφαλιστεί από πλευράς Δημοσίου από τη λειτουργία Ρυθμιστικών Ανεξάρτητων Άρχων, που θα εγγυώνται ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον ως προς τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το νέο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας που εγκαινιάστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2003, και βρίσκεται στη νότια πλευρά της χερσαίας λιμενικής ζώνης, έξω από τον αστικό ιστό της πόλης και δίπλα στο δημοτικό διαμέρισμα Λαδοχωρίου, καταλαμβάνει συνολική έκταση 210 στρεμμάτων εκ των οποίων το 130 στρέμματα αφορούν λιμενικό χώρο, ενώ τα 80 στρέμματα έχουν αποδοθεί για οδοποιία, χώρους στάθμευσης ΙΧ και φορτηγών, εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού κ.λπ.

Ο νέος Λιμένας διαθέτει 5 περιοχές πρόσδεσης ΕΓ/ΟΓ πλοίων, γραμμών εξωτερικού, 12 θέσεις πρυμνοδέτησης με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης έως και 7 πλοίων και ικανούς χερσαίους χώρους.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας παρέχει κατά κύριο λόγο υπηρεσίες  ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών και οχημάτων. Το λιμάνι  είναι κατά κύριο λόγο επιβατικό, με ακτοπλοϊκή σύνδεση τόσο με το Εσωτερικό  όσο και με το Εξωτερικό, ενώ η διακίνηση εμπορευμάτων γίνεται κυρίως μέσω φορτηγών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ολοκλήρωση της Β’ Φάσης Επέκτασης των Υποδομών του Λιμένα σύμφωνα με τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί ενώ θα ακολουθήσει η  Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών και Υποδομών Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Εμπορευματικών Μεταφορών.

            Ως ένας από τους πιο σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους της Δυτικής  Ελλάδας, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έχει χαρακτηριστεί εθνικής σημασίας και συνδέεται με το Πρίντεζι, το Μπάρι, την  Ανκόνα και τη Βενετία, ενώ στο εσωτερικό της χώρας συνδέεται με την Πάτρα, την  Κέρκυρα, την Κεφαλλονιά και τους Παξούς, ενώ στο εγγύς μέλλον έχει προγραμματιστεί και ο ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων.    

Η ΟΛΗΓ ΑΕ είναι κερδοφόρος οργανισμός (με βάση τις λογικές της αγοράς) και μια εταιρεία που αποδίδει κάθε χρόνο στο ελληνικό δημόσιο που είναι ο κύριος μέτοχος, σημαντικά έσοδα και έχει σημαντικά πλεονεκτήματα μιας και :

–         Διαθέτει αποθεματικό που υπερβαίνει τα 12 εκ. ευρώ.

–         Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας σε σχέση με το ενεργητικό της μόλις που φθάνει στο 20%.

–         Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς,
μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

–         Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται από καταθέσεις σε Τράπεζες (όψεως, προθεσμιακές) εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές.

–         Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι σε ευρώ.

–         Η εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων καθώς δεν κατέχει χρεόγραφα, ούτε έχει δανειακές υποχρεώσεις.

–         Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών. Οι τιμές της παροχής υπηρεσιών δεν αποτελούν πηγή κινδύνου, όπως και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

–         Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μία μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση.

–         Για την Εταιρία δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας καθώς διαθέτει αρκετά ταμειακά ισοδύναμα για να καλύψει τις λειτουργικές της δαπάνες.

–         Η εταιρεία υλοποίησε Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2009 – 2011 το οποίο περιλάμβανε:
· Διαμόρφωση – Επέκταση υπαρχόντων υποδομών του Νέου Λιμένα
· Ανάπτυξη δικτύου μαρίνων σκαφών αναψυχής
· Ανάπλαση παράλιων χώρων δικαιοδοσίας της Ο.ΛΗΓ. Α.Ε.
· Αξιοποίηση Ακίνητης περιουσίας
· Εκσυγχρονισμός Ο.ΛΗΓ.Α.Ε.

–          Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες διαδικασίες και απέκτησε στη χρήση
2009:
· Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΙΝ ISO 9001 : 2008 ( Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)
· Διαχειριστική Επάρκεια ΕΣΠΑ για τα έργα με τεχνικό και χωρίς τεχνικό αντικείμενο.

–         Έχει εγκεκριμένα έργα και μελέτες αλλά και έργα που ήδη υλοποιεί, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως το εμπορευματικό κέντρο, η επέκταση του λιμανιού, κλπ.  

Ταυτόχρονα, στην ουσία διαχειρίζεται όλα τα παράλια της Θεσπρωτίας και πολλοί είναι αυτοί που έχουν εκφράσει φόβους για την πιθανή «προίκα» που θα διεκδικήσει ο όποιος «επενδυτής» μαζί με το λιμάνι, αφού η ΟΛΗΓ δεν έπαψε ποτέ να διεκδικεί τη χερσαία ζώνη της Ηγουμενίτσας, ενώ πολύ πρόσφατα ζήτησε να μετονομαστούν τα αλιευτικά καταφύγια, Πλαταριάς, Συβότων και Σαγιάδας σε μαρίνες με το σκεπτικό ότι έτσι αποτελούν ελκυστικότερη επένδυση!

Με βάση τα παραπάνω:

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  • Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για το μέλλον του λιμένος Ηγουμενίτσας;
  • Πόσο αποτιμάται και ποιες υπηρεσίες του σκέπτεται να εκχωρήσει;
  • Τι γίνεται με την παράκτια χερσαία ζώνη του λιμένος και τα μικρότερα λιμάνια Σαγιάδας, Συβότων και Πλαταριάς ;
  •  Πόσο θα αναμιχθεί στο έργο του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ και τι σχετικές οδηγίες έχει δώσει ;
  • Πως θα διασφαλίσει τα συμφέροντα του δημοσίου και της φιλοξενούσας πόλης η όποια σύμβαση τελικά προκριθεί;
  • Πως θα οδηγηθούμε στην ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση μιας ακριτικής περιοχής όταν εκχωρείται μια τεράστια υποδομή εθνικής σημασίας;  

 

Οι  ερωτώντες  βουλευτές

Χρήστος Μαντάς, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ιωαννίνων

Όλγα Γεροβασίλη βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Άρτας

Κώστας Μπάρκας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Πρέβεζας

Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Β’ Αθηνών