Πράσινο φως από την κομισιόν για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med… διαμέσου Θεσπρωτίας!

eastmed

eastmedΤο “πράσινο φως” πήρε από την Κομισιόν η χρηματοδότηση ύψους 34,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για τις τελικές τεχνικές μελέτες του αγωγού EastMed από θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κύπρου προς την ηπειρωτική Ελλάδα δια μέσου της Θεσπρωτίας.

Η μελέτη συμπεριλαμβάνεται στη δέσμη επενδύσεων που εγκρίθηκαν ύψους 873 εκατ. ευρώ σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων εξελίξεων και επαφών για την προώθηση του EastMed, σε συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Ισραήλ, με τη στήριξη της ΕΕ, τον περασμένο Δεκέμβρη στην Κύπρο.

Εντός των επομένων μηνών και πάντως μέσα στο 2018 επίκειται η υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας για τον αγωγό από τις εμπλεκόμενες χώρες, που θα δρομολογήσει τα επόμενα βήματα στην κατεύθυνση προς την υλοποίηση του έργου.

Τι αφορά η χρηματοδότηση

Η έγκριση από την Κομισιόν αφορά στη χρηματοδότηση τελικού λεπτομερούς μηχανολογικού σχεδιασμού για το θαλάσσιο τμήμα του αγωγού από την Κύπρο μέχρι την Κρήτη και από την Κρήτη μέχρι την Πελοπόννησο, καθώς και για το τμήμα του αγωγού από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θεσπρωτία.

Επίσης, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της λεπτομερούς βυθομέτρησης και χάραξης της πορείας του αγωγού, καθώς και έργα μηχανικής θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η έγκριση αφορά και το κόστος των απαιτούμενων για την ολοκλήρωσή του αδειοδοτήσεων, για τις οποίες θα αιτηθεί η IGI Poseidon S.A. στις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Συνολικά, η εγκριθείσα χρηματοδότηση αγγίζει στο 50% του κόστους των σχετικών έργων.

O Αγωγός «Poseidon»

Ο αγωγός Poseidon, ο οποίος έχει απασχολήσει πολύ τη Θεσπρωτική κοινή γνώμη,  έχει σχεδιαστεί ως έργο εισαγωγής πολλαπλών πηγών, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρώπης μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και / ή των διαδρομών.

Η χωρητικότητα σχεδιασμού του Έργου έχει αναβαθμιστεί σε 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά πολλαπλών πηγών αερίου, από Τουρκία / Ελληνικά σύνορα και από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η διαδρομή του «Ποσειδώνα»

Ο σημερινός σχεδιασμός του Poseidon Pipeline προβλέπει έναν αγωγό ανοικτής θαλάσσης μήκους 207 χλμ.

Το σημείο εκκίνησης του αγωγού είναι ο σταθμός συμπιεστή, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Φλωροβούνι της Θεσπρωτίας όπου αναμένεται να συνδεθεί με άλλες υποδομές παροχής φυσικού αερίου όπως ο EastMed και / ή IGI Onshore.

Από τον σταθμό του συμπιεστή ο αγωγός υποθαλάσσια θα φτάσει στην ιταλική ξηρά, ανατολικά του Οτράντο.

Στη συνέχεια ο αγωγός θα συνεχίσει μέχρι τον σταθμό μέτρησης εντός των ορίων του δήμου Otranto όπου θα συνδεθεί με το ιταλικό εθνικό σύστημα μεταφοράς αερίου.

Η ανάπτυξη του έργου Poseidon καλύπτεται από διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία κυρώθηκε από τα αρμόδια κοινοβούλια.

Το 2015, ως αποτέλεσμα της συμβολής του έργου στους ευρωπαϊκούς στόχους, ο αγωγός Poseidon επιβεβαιώθηκε ως έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI), το οποίο συμπεριλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον δεύτερο κατάλογο PCI μεταξύ των έργων του νότιου διαδρόμου αερίου.

Ο αγωγός Poseidon έχει επίσης συμπεριληφθεί στο τελευταίο δεκαετές αναπτυξιακό σχέδιο (TYNDP), σύμφωνα με το στόχο του Ευρωπαϊκού Διαχειριστή Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG) για τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου και ενός αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου μεταφοράς ικανού να καλύψει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Ευρώπης.

Ο αγωγός «Ποσειδώνας» έχει επωφεληθεί από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις ύψους περίπου. 9 εκατ. Ευρώ μέσω του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ) και των προγραμμάτων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε).

Σύμφωνα με την κοινοπραξία ΔΕΠΑ – ΕDISON, ο  αγωγός Poseidon είναι ένα ώριμο έργο που έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει όλες τις τεχνικές μελέτες, έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες άδειες κατασκευής του ιταλικού τμήματος και έχει προχωρήσει σημαντικά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης στην Ελλάδα.

πηγή: Εφημερίδα Θεσπρωτική