Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων (Erasmus) από τον σύλλογο Όραμα Θεσπρωτίας

EU-FOOD

EU-FOODΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΙΤΑΛΙΑ – ΔΗΜΟΣ ANDRANO – LECCE

ΧΡΟΝΟΣ: 21-28 ΜΑΙΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ: (Italy, Malta, France, Bulgaria, Poland, Hungary, Greece, Spain, Romania and Slovenia).

ΑΤΟΜΑ: Πέντε (5) ΑΤΟΜΑ από κάθε οργανισμό. Σύνολο 50 Νέοι !

Ηλικίες: 18-25 Ετών

ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: EU FOOD. Ειδικό θέμα για νέους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε επιχειρήσεις διατροφής , παραγωγής, τυποποίησης κλπ.

Θα γίνουν παρουσιάσεις και θα κατατεθούν εμπειρίες από καλές πρακτικές σε κάθε χώρα.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Italian SEYF ITALY

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΑΝΙΣΜΟΣ: ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με Περιφερειακή Διάσταση)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ : WWW.HORAMA.GR EMAIL. campain@otenet.gr

Θα τηρηθεί αυστηρά η προτεραιότητα υποβολής δήλωσης συμμετοχής.