H συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

perifereia

perifereiaΣυζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για Οικονομική Επιτροπή και ΟΠΑΑΧ

Απάντηση στις αιτιάσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», σχετικά με τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, μιλώντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 Όπως ανέφερε  η συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων ήταν υπηρεσιακής φύσεως και από την στιγμή που από συμβούλους ζητήθηκε να μη συζητηθούν ορισμένα που εισήχθησαν προς συζήτηση εκτός Ημερήσιας Διάταξης, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση νέας συνεδρίασης για την ερχόμενη Παρασκευή.   

Απαντήσεις έδωσε όμως ο Περιφερειάρχης και για τη διαχείριση του προγράμματος ΟΠΑΑΧ, το οποίο έθεσε στη συνέχεια ο κ. Ευ. Αργύρης. Ο κ.  Καχριμάνης, επανέλαβε τη σθεναρή του απόφαση να στηρίξει  τις αναπτυξιακές εταιρείες της Περιφέρειας «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» και ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. στο δίκαιο αγώνα που κάνουν για την ανάληψη εκ μέρους τους του προγράμματος των ΟΠΑΑΧ, όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Η Περιφερειακή Αρχή, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης θα συνεχίσει τη διεκδίκηση του προγράμματος για λογαριασμό των δύο εταιριών ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. που έχουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Απαντώντας στον κ. Αργύρη που ανέφερε ότι υπάρχει δικαστική απόφαση που δικαιώνει την ΑΣΗΚ Α.Ε., διερωτήθηκε:«αν είναι έτσι,  τότε γιατί δεν υπογράφει τη σύμβαση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης», προσθέτοντας ότι υπάρχουν   ανοικτά ζητήματα και αντίθετες εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων. Πρόσθεσε  ακόμη  ότι τα ΟΠΑΑΧ δεν έχουν ξεκινήσει  σε καμία Περιφέρεια.

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας – Γ.Γ.Α. για το Πανηπειρωτικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων

Κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη διαχείριση του Πανηπειρωτικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων. Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης  η Περιφέρεια έχει υποχρέωση προς τη νεολαία, στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε,  να αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του. Ένας από τους βασικούς λόγους έχει να κάνει με την επίλυση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν με τις αδειοδοτήσεις των εγκαταστάσεων κλπ. 

Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει δεσμευτικά ότι η Γ.Γ.Α. θα αναλάβει το βάρος της μισθοδοσίας του προσωπικού και άλλες υποχρεώσεις προς αυτό,   διαθέτοντας επιπλέον 200.000 ευρώ το χρόνο για λειτουργικά έξοδα. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής της Προγραμματικής σύμβασης ορίστηκαν εκ μέρους της Περιφέρειας  οι κ.κ. Παντελής Κολόκας, Μιχάλης Πλιάκος και Βασίλης Παπαχρήστου.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης και στις εκκρεμότητες που υπάρχουν με τα αθλητικά έργα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, από παλιότερες προγραμματικές συμβάσεις, για τα οποία όπως είπε ενημέρωσε το νυν Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος του έκανε γνωστό ότι θα αντιμετωπιστούν σταδιακά και εφόσον υπάρξει η ανάλογη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Απαντήσεις σε επερωτήσεις

Σημεία  Απάντησης

αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Ηπείρου κας Τατιάνας Καλογιάννη, επί της, από 18 Ιουλίου 2012, υποβληθείσης επερωτήσεως εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γρηγορίου Τζιοβάρα, της παράταξης “ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ”. σχετικά με εφαρμογή απόφασης Π.Σ. για υδάτινους αποδέκτες.

*******

Επί του περιεχομένου της σχετικής επερωτήσεώς σας,   θέτω υπόψη σας ως επερωτώντα, όπως και των μελών του Π.Σ., τα παρακάτω:

Σχετικά με το α/α 1 της επερωτήσεως:

Σε εφαρμογή της με αριθ. 8/93/31.5.2006 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων, που αφορούσε την εγκατάσταση – λειτουργία καταγραφικού σε όλες τις μονάδες που έχουν αποδέκτη τον Καλαμά, έχουν εγκαταστήσει μετρητή – καταγραφικό και κοινοποιούν τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους, στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, οι επιχειρήσεις: “ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.”, “ΠΙΝΔΟΣ ΑΠΣΙ” και “ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ”.

Σε εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, σας γνωρίζουμε ότι ο παραπάνω όρος έχει προστεθεί και αποτελεί, μαζί με τους λοιπούς σχετικούς όρους, το υποχρεωτικό και δεσμευτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών όρων στις υπό κατασκευή ΕΕΛ Παραμυθιάς, ΕΕΛ Αράχθου, ΕΕΛ Φιλιατών.

Επίσης, έχει εγκατασταθεί και πρόκειται να λειτουργήσει καταγραφικό και στη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων.

Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι, σε εφαρμογή της ίδιας απόφασης, η οποία έχει αποσταλεί σε όλες τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου (αρ. πρωτ. 54337/1972/05.08.11), σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων κάθε σχετικής με το εν λόγω θέμα δραστηριότητας, προστίθεται υποχρεωτικά και αποτελεί προϋπόθεση έγκρισης, ο ως άνω περιβαλλοντικός όρος.

 

Σχετικά με το α/α 2 της επερωτήσεως:

Μετά από έρευνας αγοράς, σας γνωρίζουμε ότι το κοστολόγιο για την εφαρμογή ενός “Ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων”, είναι πολύ υψηλό.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

 1. το κόστος του κεντρικού σταθμού ελέγχου ανέρχεται στο ποσόν των 600.000,00€ για την 24ωρη on-line παρακολούθηση 100 Τοπικών Σταθμών στην Έξοδο του Βιολογικού (ΤΣΕΒ),
 2. το κόστος ενός Τοπικού Σταθμού στην Έξοδο του Βιολογικού (ΤΣΕΒ) ανέρχεται στο ποσόν των 40.000,00€ και
 3. το κόστος ενός Τοπικού Σταθμού σε Υδάτινο Αποδέκτη (ΤΣΥΑ) ανέρχεται στο ποσόν των 60.000,00€.

Εξαντλήσαμε, μέχρι σήμερα, κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντάξουμε, προς χρηματοδότηση, το εν λόγω σύστημα. Συγκεκριμένα: α) από ΚΑΠ: δεν υπάρχουν πόροι και β) Ψηφιακή Σύγκλιση (πρόσκληση 30): δεν έγινε αποδεκτή η συγκεκριμένη δράση.

Εκκρεμεί η πρόσκληση 64 στα πλαίσια του Ε.Π. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, η οποία καθυστερεί εν αναμονή σχετικών αποφάσεων της ΕΝ.Π.Ε.

Σχετικά με το α/α 3 της επερωτήσεως:

      Για όσες μονάδες δεν συμμορφώνονται ή όσες διοχετεύουν στο σύστημα ψευδή στοιχεία προβλέπεται οι αρμόδιες Υπηρεσίες να εισηγούνται για τη συμμόρφωσή τους και στη συνέχεια για επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διοικητικές διαδικασίες.

Σχετικά με το α/α 4 της επερωτήσεως:

Θέτουμε υπόψη σας και των μελών του Π.Σ. ότι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, έχει εκδώσει πρόσφατα σχετική εγκύκλιο αριθμ. 421/ 30.3.2012 (ΑΔΑ: Β4Β70-ΩΓΚ) στην οποία ορίζονται τα εξής:

“… Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα της εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr,) στην υποενότητα ‘’Υδάτινο Περιβάλλον – Διαχείριση Λυμάτων’’.

Η καταχώρηση των στοιχείων είναι πλέον υποχρεωτική, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο.

Με την πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης και σε συνεργασία με τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς (π.χ. ΟΤΑ, Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, Δ/νσεις Περ/ντος & Υδροοικονομίας, Δ/νση Υδάτων κ.α.) τα στοιχεία και οι καταγραφές πρόκειται να είναι σε κοινή χρήση για να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση και η διασταύρωση των εν λόγω δεδομένων. 

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Αρχής της Ηπείρου ανταποκρίνονται συνεχώς και με παραδειγματικό ζήλο σε κάθε ελεγκτική διαδικασία και σε παρατηρήσεις προς συμμόρφωση, κάθε φορά που καλούνται να ενεργήσουν σε φαινόμενα που αλλοιώνουν τόσο τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα όσο και την προστασία των υδάτινων πόρων και αποδεκτών.

Σημεία Απάντησης

αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Ηπείρου κας Τατιάνας Καλογιάννη, επί της, από 16 Οκτωβρίου 2012, υποβληθείσης επερωτήσεως εκ μέρους του επικεφαλής της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο για την Ήπειρο», κυρίου Ιωάννη Παπαδημητρίουμ σχετικά με το ΧΥΤΑ Ελληνικού

*******

 

Σχετικά με τον α/α 1 της επερωτήσεως:

 1. 1.       Για ποιο λόγο η Περιφερειακή Αρχή δεν έδωσε στη δημοσιότητα αλλά και στις Περιφερειακές Παρατάξεις και τους Συμβούλους την παραπάνω έκθεση???. Γιατί δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της μόνο το Πρακτικό της Επιτροπής, που συνέστησε η ίδια??? Θεωρεί ανακοινώσιμα μόνο όσα πορίσματα συμφωνούν με τις απόψεις της???
 2. Κάθε έγγραφο έχει αποδέκτες προς ενέργεια και προς κοινοποίηση και σε εκείνους απευθύνεται.
 3. H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είναι η αρμόδια για να κοινοποιήσει την εν λόγω έκθεσή της
 4. Το Πρακτικό της «Επιτροπής Διερεύνησης & Αξιολόγησης των φαινομένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» όφειλε να δημοσιοποιηθεί, όπως άλλωστε έχει γίνει και μέχρι σήμερα, διότι η Επιτροπή είναι όργανο που συγκροτήθηκε από τον Περιφερειάρχη.
 5. Μαζί με το προαναφερόμενο Πρακτικό δημοσιοποιήθηκαν και οι δύο εκθέσεις: α) «Διερεύνηση του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων για πιθανές διαρροές εκκρίματος στο υπέδαφος με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων» του Τομέα Γεωφυσικής, Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης και β) «Ερευνητικό πρόγραμμα Ιχνηθετήσεων» του Τμήματος Γεωλογίας του Εθν. Καπ. Παν/μιου Αθηνών.
 6. Η Περιφερειακή Αρχή ανακοινώνει ότι παράγεται από τις υπηρεσίες της ή είναι τμήμα αλληλογραφίας που προκαλεί η ίδια. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις των υπηρεσιών μας, στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην έκθεση των Επιθεωρητών, θα δοθούν στη δημοσιότητα αμμελητί.

Σχετικά με τον α/α 2 της επερωτήσεως:

 1. 2.       Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα ή σκοπεύει να προβεί η Περιφερειακή Αρχή σε συμμόρφωση με το περιεχόμενο της έκθεσης???

Οι ενέργειες που αφορούν στην έκθεση είναι:

 1. η γραπτή απολογία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και
 2. η υποβολή στοιχείων και απόψεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου,

σχετικά με τα θέματα που τις αφορούν, για διαπιστώσεις των Επιθεωρητών.

Η Περιφερειακή Αρχή θα ζητήσει την επαναληπτική αξιολόγηση του έργου από τους Επιθεωρητές μετά την προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων – διευκρινήσεων. Είναι προφανές, ότι αν προκύψει ανάγκη συμπλήρωσης του φακέλου του έργου ή διορθωτικές εργασίες, που να καθιστούν νομικά ή τεχνικά υπεύθυνη την Περιφέρεια, θα δρομολογήσει άμεσα την εφαρμογή τους. 

Σχετικά με τον α/α 3 της επερωτήσεως:

 1. 3.       Σκοπεύει ο Περιφερειάρχης να ανακαλέσει την άδεια προσωρινής λειτουργίας του ΧΥΤΑ, τουλάχιστον μέχρι την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων, τα οποία η έκθεση εντοπίζει???

Η άδεια λειτουργίας του έργου έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 29407/3508/2002. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ίδιας ΚΥΑ (Διαδικασία Ελέγχου και Παρακολούθησης κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου) η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνεται από τον Φορέα Διαχείρισης / Λειτουργίας για τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης και οφείλει να παρακολουθεί την συμμόρφωση του Φορέα Διαχείρισης / Λειτουργίας ως προς το είδος και το χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών μέσων.

Με δεδομένο ότι για την συνεχή άρτια λειτουργία του έργου εφαρμόζονται, όταν προκύπτει ανάγκη, όλες οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, η άδεια λειτουργίας θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το σημείο που για μη άμεσα αποκαταστάσιμες τεχνικές δυσλειτουργίες θα απαιτηθεί η προσωρινή παύση λειτουργίας του έργου.

Με την ευκαιρία όμως της παρεμβάσεώς σας νιώθω την ανάγκη να σημειώσω τα ακόλουθα:

Χωρίς να γνωρίζω την καταγωγή ή την προέλευση της συστηματικής αρνητικής στάσης σας για κάθε έργο, για κάθε δραστηριότητα και για κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το κοινό και γενικό καλό, διαπιστώνω ότι, τελικά, το μόνο που εξυπηρετείται είναι ο στιγμιαίος πολιτικός θόρυβος για να πιστοποιείται η πολιτική σας παρουσία.

Η Περιφέρεια, σήμερα, και ο τόπος μας γενικά, σίγουρα δεν έχει ανάγκη από φωτοβολίδες και κραυγές αρνητισμού.

Τουναντίον έχει ανάγκη, στο μέτρο που κατανοεί ο καθένας μας τις πραγματικές και προφανείς ανάγκες της κοινωνίας μας, τη συνεισφορά της θετικής ενέργειας και της καλόπιστης κριτικής.

Πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες και τους θεσμούς για να κάνουμε περισσότερο υποφερτή την, ούτως ή άλλως, δύσκολη καθημερινότητα των συνανθρώπων μας.