«Έγκριση τριών (3) νέων προτάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής και Διασυνοριακής Συνεργασίας»

H  Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ως εταίρος και σε συνεργασία με άλλους φορείς κατέθεσε προτάσεις στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Αδριατική 2007-2013” εγκρίθηκαν δύο προτάσεις στις οποίες συμμετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ενώ άλλη μια πρόταση, στην οποία επίσης είναι εταίρος η Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 4η  Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος “Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης” (South East Europe).
  
Ο συνολικός Προϋπολογισμός των τριών προτάσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ανέρχεται σε 491.000 €. Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις που εγκρίθηκαν στο Πρόγραμμα  Διασυνοριακής Συνεργασίας “Αδριατική 2007-2013” είναι οι: «Σύστημα πληροφόρησης ταξιδιωτών στην περιοχή της Αδριατικής (TISAR – Traveller Information System for the Adriatic Region)» και «Βέλτιστη διαχείριση Δασών στην περιοχή της Αδριατικής (AMF – Adriatic Model Forest)».
Η πρόταση «TISAR» – Traveller Information System for the Adriatic Region (Σύστημα πληροφόρησης ταξιδιωτών στην περιοχή της Αδριατικής) έχει προϋπολογισμό 193.600,00€ για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και Επικεφαλής Εταίρος είναι η Περιφέρεια Marche της Ιταλίας. Το έργο έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος καθώς και την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας ενημέρωσης ταξιδιωτών, οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή της Αδριατικής. Η προτεινόμενη εφαρμογή αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά  στην προσέλκυση επισκεπτών καθώς και στη γενικότερη αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών στις συμμετέχουσες περιοχές.
Η πρόταση «AMF» – Adriatic Model Forest  (Βέλτιστη διαχείριση Δασών στην περιοχή της Αδριατικής) έχει προϋπολογισμό 167.400,00€ για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και Επικεφαλής Εταίρος είναι το Κροατικό Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Στόχος της πρότασης είναι η διαχείριση και η χρήση των δασών ως βιώσιμο πόρο, με την καθιέρωση και τη ανάπτυξη πολλαπλών χρήσεων για την αειφόρο διαχείριση των δασών και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Η πρόταση που εγκρίθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης” (South East Europe),  είναι η «Βελτιωμένη προσβασιμότητα στις διασυνοριακές διαβάσεις για την ενσωμάτωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης  (Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South East Europe – ACROSSEE)». Ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στο έργο είναι 130.000,00€ και Επικεφαλής Εταίρος είναι ο φορέας Central European Initiative – Executive Secretariat, της Ιταλίας. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διασυνοριακής κινητικότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των  υπηρεσιών των παραμεθόριων περιοχών των χωρών της περιοχής. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών για την από κοινού εκμετάλλευση των ευκαιριών χρηματοδότησης που δίνουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εδαφικής και Διασυνοριακής Συνεργασίας».