Παρουσιάστηκε η μελέτη «Αποτύπωσης Ενεργειακού Χάρτη της Περιφέρειας Ηπείρου

Παρουσιάστηκε η μελέτη «Αποτύπωσης Ενεργειακού Χάρτη (ισοζυγίου) της Περιφέρειας Ηπείρου  και των Αποθεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»

Παρουσιάστηκε σήμερα η μελέτη «Αποτύπωση Ενεργειακού Χάρτη (Ισοζυγίου) της Περιφέρειας Ηπείρου και των Αποθεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», η οποία εκπονήθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου.  Η παρουσίαση έγινε από στελέχη του Κ.Α.Π.Ε. και της εταιρείας Eurotec.

Η μελέτη περιλαμβάνει παρουσίαση του δυναμικού και των στόχων, τις χωροταξικές παραμέτρους, την ανάλυση κόστους οφέλους, τη γεωγραφική βάση δεδομένων καθώς και την καταγραφή και αξιολόγηση περιβαλλοντικών και χωροταξικών δεδομένων.

Στην παρουσίαση της μελέτης παρέστησαν η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κ. Ελένη Ρόκου, ο αρμόδιος για τα θέματα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας  Αντιπεριφερειάρχης κ. Θωμάς Πιτούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλειος Ψαθάς, ο Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Παντελής Κολόκας, εκπρόσωποι Δήμων, επιστημονικών φορέων καθώς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις Α.Π.Ε..

Σύμφωνα με τους μελετητές, με βάση τις παραδοχές για το σύνολο της χώρας, (αν δηλαδή θεωρηθεί ότι η Περιφέρεια υιοθετεί ακριβώς τα ποσοστά των εθνικών στόχων), η απαιτούμενη από νέα έργα Α.Π.Ε., μπορεί να καλυφθεί ενδεικτικά αν εγκατασταθούν και λειτουργήσουν:

  • Νέα αιολικά πάρκα ισχύος 301 MW ή
  • Νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα ισχύος  166 ΜW ή
  • Νέα έργα βιομάζας ισχύος 132 MW ή
  • Νέα συνολική ισχύς από φωτοβολταϊκά 441 MW.

«Είναι εύκολο για την Περιφέρεια να προσεγγίσει το στόχο», υπογραμμίστηκε από τους μελετητές.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ι. Πιτούλης, χαρακτήρισε «άκρως θετική» την πρωτοβουλία εκπόνησης της μελέτης, η οποία όπως πρόσθεσε, είναι ένα «οπλοστάσιο» για την Περιφέρεια Ηπείρου, προκειμένου να προωθήσει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

«Είμαστε πίσω στις Α.Π.Ε., που είναι πλούτος για την περιοχή μας, ελλείψει ενημέρωσης. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη είναι ενθαρρυντικά. Μεγάλο βάρος πέφτει στους Δήμους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα χαρτογράφησης των κατάλληλων περιοχών και  αξιοποίησης των εκτάσεων που διαθέτουν αποκτώντας οικονομική επάρκεια, ιδιαίτερα τη σημερινή περίοδο που υπάρχει μεγάλη οικονομική αδυναμία», τόνισε ακόμη μεταξύ άλλων ο κ Θ. Πιτούλης.