ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ: «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ»

Το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ», στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 2ο επιμορφωτικό σεμινάριο για δασκάλους.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 25 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν βιωματικά στη μεθοδολογία και φιλοσοφία του εκπαιδευτικού υλικού «Αγγίζοντας τον κύκλο»

Εδώ ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την εξάρτηση από τις νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες και η απόκτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι σε αυτές. Τα παιδιά αποκτούν αντικειμενικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με το τσιγάρο και το αλκοόλ, τις συνέπειες από τη χρήση τους, τις βλάβες που προκαλούν στον οργανισμό, τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά και τις αιτίες έναρξης της χρήσης των ουσιών αυτών.

Ένας δεύτερος στόχος είναι να βάλει τα παιδιά σε μια διαδικασία διερεύνησης του εαυτού τους (δεξιότητες, ικανότητες, δυνατότητες, αδυναμίες οριοθέτησης των σχέσεών τους με τους άλλους, τρόποι επικοινωνίας, εμπόδια – δυσκολίες στην επικοινωνία, συγκρούσεις, τρόποι αντίστασης στην πίεση της παρέας των συνομηλίκων) και διερεύνησης των στάσεων, των αξιών και των συμπεριφορών που τους αντιπροσωπεύουν.

Ένας τρίτος στόχος είναι η βελτίωση του κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα στην τάξη, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών αλλά και τη σχέση των μαθητών με το δάσκαλο, που θα δημιουργήσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους μαθητές και θα επιτρέπει την έκφραση απόψεων, σκέψεων και συναισθημάτων.

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε πρώτο επίπεδο, ώστε να μπορέσουν ξεκινώντας από τον εαυτό τους να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα δεν είναι στατικό ούτε τελειώνει με την ολοκλήρωσή του. Αποτελεί ένα ερέθισμα για επεξεργασία και ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευτικού στο γίγνεσθαι μέσα στην τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα να το εφαρμόσουν στις τάξεις τους την ερχόμενη σχολική χρονιά με την εποπτεία του Κ.Π. «ΑΡΙΑΔΝΗ». Γιατί στην εποχή μας αναλφάβητος δεν είναι πλέον εκείνος που δεν ξέρει να διαβάζει, αλλά εκείνος που δεν θα ξέρει πώς να μαθαίνει !

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π.

Παπαγιάννη Άννα