Ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση»

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση» που στόχο έχει να βοηθήσει του Δήμους να αξιολογήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, καθώς και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους προς τους Δημότες.

Στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία μεταξύ των Δημοτικών Υπαλλήλων και υπηρεσιών που προάγουν την αποδοτικότητα του Δήμου και την αποτελεσματικότητα των εργασιών που παρέχουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβράβευση του Δήμου μας με το Σήμα Αριστείας είναι η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Δήμου που αφορά σε 12 (δώδεκα) Ευρωπαϊκούς τομείς Χρηστής διακυβέρνησης, ειδικότερα σε:

 • Συμμετοχή, Εκπροσώπηση, Δίκαιη διεξαγωγή των εκλογών
 • Ανταπόκριση
 • Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα
 • Διαφάνεια
 • Κράτος δικαίου
 • Δεοντολογία
 • Δεξιότητα και Ικανότητα
 • Καινοτομία και Δεκτικότητα στην Αλλαγή
 • Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός
 • Υγιής οικονομική διαχείριση
 • Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμική διαφορετικότητα και κοινωνική συνοχή
 • Λογοδοσία

Ο Δήμος καλεί τους δημότες – κατοίκους του, να συμπληρώσουν τα ανώνυμα ερωτηματολόγια και να βοηθήσουν το Δήμο να βραβευτεί. Σημειώνουμε ότι υπεύθυνοι για την μελέτη τους έχουν ορισθεί εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το ερωτηματολόγιο προς πολίτες έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/4WmDzPbCr1qNDBE52

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι εφικτή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και ώρα 17:00.