ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.»

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας που θα γίνει την Δευτέρα 31.10.2011 και ώρα 18:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ον     : Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.

                          Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

ΘΕΜΑ 2ον     : Καθορισμός Συνδρομών ενόψει σύνταξης Προϋπολογισμού 2012.

                          (Σε συνέχεια εκ του Δ.Σ. 4/05.10.2011.)

 Εισηγητής ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

ΘΕΜΑ 3ον     : Τρέχοντα θέματα.

            Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πέτρος Ζουμπούλης

Διοικ. Προϊστάμενος ΕΒΕΘ

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας