Ενημερωτική Συνάντηση για την «Εκπόνηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αγροτικής Αναγέννησης»

perifereia

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα) η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, οργανώνει ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Εκπόνηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αγροτικής Αναγέννησης». Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να παραστούν οι Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ενημερωτικό Σημείωμα για το έργο

Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Ήπειρο» του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013» περιλαμβάνει τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική ανάπτυξη και την αγροτική αναγέννηση». Ο ΚΘΠ 61 έχει ενεργοποιηθεί ως προς το σκέλος της αστικής ανάπτυξης με την εκπόνηση και έγκριση 4 Ολοκληρωμένων Σχεδίων για τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας  (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) και την έκδοση σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων που είναι σε ισχύ.

Απομένει η ενεργοποίηση του ΚΘΠ 61 ως προς το σκέλος της αγροτικής αναγέννησης και απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύνταξη και έγκριση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αγροτικής Αναγέννησης. Για το σκοπό αυτό η ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου ανέθεσε στο Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου, Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ το έργο «Μεθοδολογία Εντοπισμού και Αξιολόγησης Περιοχών για Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγέννησης», ώστε να προκύψουν οι επιλέξιμες περιοχές. Το έργο παραλήφθηκε και προέκυψαν 4 γεωγραφικές περιοχές Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αγροτικής Αναγέννησης. Για τη σύνταξη των σχεδίων των 4 περιοχών η ΕΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου έχει αναθέσει, το έργο:

«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγέννησης»

στην Εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.».

 Το έργο  βρίσκεται στο στάδιο οριστικής παραλαβής της πρώτης φάσης και στη συνάντηση της Τετάρτης  θα γίνει παρουσίαση της μεθοδολογίας σύνταξης των Ολοκληρωμένων Σχεδίων και της διαδικασίας υποβολής και επεξεργασίας των προτάσεων των Δήμων από αρμόδια στελέχη της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.