Ανατέθηκε το έργο αναβάθμισης της αντοχής του διαδρόμου «10-28» του κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκης “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, προϋπολογισμού 38,7 εκατ. ευρώ

Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος, τον Μάιο του 2012, διαγωνισμού και ανατέθηκε το έργο της αναβάθμισης της αντοχής του διαδρόμου «10-28» του κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκης “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος της ενταγμένης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότας», με τίτλο «Ολοκλήρωση αναβάθμισης Κρατικού αερολιμένα  Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”», η οποία περιλαμβάνει και το υπό εκτέλεση έργο «Επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών (10-28) μετά παραλλήλου τροχοδρόμου». Με την ολοκλήρωση αυτών των δύο έργων, το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» θα μπορεί να εξυπηρετεί και υπερατλαντικές πτήσεις.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 38.745.000 ευρώ και στον διαγωνισμό μετείχαν επτά τεχνικές εταιρείες. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΕΤΕΘ ΑΕ με μέση έκπτωση 40,18% και συνολική οικονομική προσφορά (με ΦΠΑ) 25.188.398 €.

Με την ίδια απόφαση απορρίφθηκε η ένσταση που είχε υποβάλει η κοινοπραξία «Ξανθάκης ΑΤΕ – Σιδηροδρομικά έργα ΑΤΕ», κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Στ. Καλογιάννης «το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι μείζονος σημασίας για τη λειτουργία και την ανάπτυξη όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο νέο έργο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες αυξημένης ασφάλειας».