Εναρκτήρια συνάντηση του έργου «ARGES» στα παλαίσια του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου η εναρκτήρια συνάντηση  (Kick Off Meeting), του έργου «pAssengeRs and loGistics information Exchange System» – «ARGES».
 Η  Περιφέρεια Ηπείρου είναι ο επικεφαλής εταίρος ενός consortium 10 συνολικά φορέων από την Ελλάδα και την Ιταλία.   

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των στρατηγικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  «Ελλάδα Ιταλία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανταλλαγή δεδομένων στα Πληροφοριακά Δίκτυα Μεταφορών και Logistics  – Εδαφική Οικονομική Ανάπτυξη  – Ασφάλεια – Προσαρμογή στις Κοινοτικές Οδηγίες – Βελτίωση των τουριστικών ροών. 
Κύριος στόχος είναι η βελτίωση της προσπελασιμότητας και της διακίνησης επιβατών & εμπορευμάτων στην περιοχή του έργου με την ανάπτυξη & χρήση ενός κοινού πληροφοριακού συστήματος.
Η υλοποίηση του, εν λόγω, έργου αποτελεί για την Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου εργαλείο, το οποίο, με την εφαρμογή του στην ευρύτερη περιοχή της μακρο-Περιφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην ελκυστικότητα των περιοχών της λεκάνης Αδριατικής – Ιονίου και στην διασυνδεσιμότητά τους. 
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με ώρα έναρξης 10:30 π.μ.