Δέκα ερευνητικές προτάσεις στο Πρόγραμμα «Αρχιμήδης»

tei igoumenitsas

Δέκα ερευνητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ιδρύματος εγκρίθηκαν για το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν τελικά κατέλαβαν υψηλότατες θέσεις στην κατάταξη της αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού, ειδικευμένους στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες.

Στην τελική αξιολόγηση την πρώτη θέση, στο σύνολο του Προγράμματος, με την υψηλότερη βαθμολογία, κατέλαβε το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου κ. Βάρρα Γρηγόριο, στην θεματική ενότητα «Βιολογικές & Ιατρικές Επιστήμες» και τίτλο «Αξιολόγηση επιδράσεων σχετικά με εγκατάσταση πράσινου σε κτίρια και ανάπτυξη καινοτόμων υδροπονικών κατασκευών για φυτεύσεις»,

Οι άλλες προτάσεις που εγκρίθηκαν

-Στην Θεματική Ενότητα «Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες» η πρόταση με τίτλο «Τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας για τη διαχείριση αποθεμάτων», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής κ. Γκανά Ιωάννη, που κατέλαβε την τρίτη θέση στην θεματική ενότητα

-Στην Θεματική Ενότητα «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες» η πρόταση με τίτλο «Διαπολιτισμική διάσταση της προσχολικής αγωγής: Η περίπτωση της Ηπείρου», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας κ. Δήμα Κων/νο, που κατέλαβε την τέταρτη θέση στην θεματική ενότητα

-Στην Θεματική Ενότητα «Βιολογικές & Ιατρικές Επιστήμες» η πρόταση με τίτλο «Διερεύνηση των αμυντικών μηχανισμών στο μαστό της αίγας, με έμφαση στον αμυντικό ρόλο της θηλής για τον εντοπισμό αυτόχθονων φυλών ή ατόμων ανθεκτικών στη μαστίτιδα», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής κ. Τζώρα Αθηνά, που κατέλαβε την έκτη θέση στην θεματική ενότητα

-Στην Θεματική Ενότητα «Βιολογικές & Ιατρικές Επιστήμες» η πρόταση με τίτλο «Διερεύνηση των βιολειτουργικών δράσεων του γάλακτος ελληνικών αυτοχθόνων αιγών και προβάτων, με έμφαση στις αντιθρομβωτικές, αντιαθηρωματικές ιδιότητες του in vitro, ex vivo και in vivo, καθώς και στην ανοσοενισχυτική του απόκριση για τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής κ. Σκούφο Ιωάννη, που κατέλαβε την όγδοη θέση στην θεματική ενότητα

-Στην Θεματική Ενότητα «Βιολογικές & Ιατρικές Επιστήμες» η πρόταση με τίτλο «Εκτίμηση της διακύμανσης ποιοτικών παραμέτρων των εκτρεφομένων ιχθυών από διαφορετικές παραγωγικές μονάδες της Β.Δ. Ελλάδος», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιχθυοκομίας & Αλιείας κ. Ναθαναηλίδη Κοσμά, που κατέλαβε την εικοστή πρώτη θέση στην θεματική ενότητα

-Στην Θεματική Ενότητα « Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες» η πρόταση με τίτλο «Μελέτη της παραμονής της μεταφοράς επιλεγμένων παρασιτοκτόνων στο σύστημα έδαφος-νερό, της αποτελεσματικότητάς τους και των επιδράσεών τους σε μικροοργανισμούς του εδάφους και την αυτοφυή χλωρίδα σε πειραματικές καλλιέργειες ενεργειακών φυτών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής κ. Μάνο Γεώργιο, που κατέλαβε την δέκατη πέμπτη θέση στην θεματική ενότητα

-Στην Θεματική Ενότητα «Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες» η πρόταση με τίτλο «Επίδραση εφαρμογής μυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασμάτων σε φυτά καλλιεργούμενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου κ. Πατακιούτα Γεώργιο, που κατέλαβε την τριακοστή τέταρτη θέση στην θεματική ενότητα

-Στην Θεματική Ενότητα «Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας» η πρόταση με τίτλο «Μοντελοποίηση και ανάλυση σύνθετων ευφυών κατασκευών. Εφαρμογές σε βέλτιστο σχεδιασμό κι ενεργό έλεγχο», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής κα. Φουτσιτζή Γεωργία, που κατέλαβε την δέκατη τέταρτη θέση στην θεματική ενότητα

-Στην Θεματική Ενότητα «Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» η πρόταση με τίτλο «Έρευνα πεδίου των πρακτικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό: ανάλυση σε επίπεδο επιχειρησιακών διαδικασιών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής κ. Κυρίτση Κων/νο, που κατέλαβε την τεσσαρακοστή έκτη θέση στην θεματική ενότητα