Ασφαλτικά: «Αδειάζει» την Δ. Μπάστα η Ειδική Γραμματέας Περιβάλλοντος

psaria

Με μια δεκασέλιδη επιστολή, στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας επισημαίνονται λάθη, παραλείψεις και ασυμβατότητες, η Ειδική Γραμματέας Περιβάλλοντος κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη, εισηγείται την «ουσιαστική επανεξέταση εναλλακτικών θέσεων για τη χωροθέτηση της μονάδας ασφαλτικών της «Ασφαλτικά  Ελλάδος ΑΕΒΕ».

Η επιστολή της κ. Καραβασίλη, έχει παραλήπτη τον βουλευτή Θεσπρωτίας Χρ. Κατσούρα, ο οποίος είχε ζητήσει, με δήλωσή του, από την ειδική γραμματεία περιβάλλοντος να ελέγξει την όλη διαδικασία τόσο για την ουσία, όσο και για τη νομιμότητά της.

Ο κ. Κατσούρας πριν από έναν περίπου μήνα, όταν η κ. Μπάστα υπέγραψε την αδειοδότηση στη Λωρίδα Σαγιάδας της συγκεκριμένης μονάδας, με μία ιδιαίτερα σκληρή δήλωση είχε ζητήσει την απομάκρυνση της κ. Γεωργακοπούλου από την Ήπειρο  θεωρώντας ότι η απόφαση αυτή ήταν καταστροφική για τη Θεσπρωτία.

 Στις δέκα σελίδες της εισήγησης της κ. Καραβασίλη, περιγράφονται με λεπτομέρειες τόσο το ιστορικό της υπόθεσης και οι παραλείψεις της διοίκησης σε όλα τα στάδια μέχρι την στιγμή της υπογραφής από την κ. Γεωργακοπούλου, ενώ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αναζητηθεί εναλλακτική χωροθέτηση για την εγκατάσταση της μονάδας.

Ως προς το τυπικό μέρος, σύμφωνα με όσα αναφέρει, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες.

Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώνεται στο ουσιαστικό μέρος καθώς εκεί, σύμφωνα με την Ειδική Γραμματέα Περιβάλλοντος:

·         Λόγω της κρινόμενης ασυμβατότητας της επιλεγείσας θέσης εγκατάστασης, δεν διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του θαλασσίου και θέτει σε ενδεχόμενο κίνδυνο την υφιστάμενη και σημαντική για την τοπική οικονομία δραστηριότητα των υδατοκαλλιεργειών.

Μάλιστα η κ. Καραβασίλη, επισημαίνει ότι στη Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατατέθηκε από την εταιρεία «δεν παρουσιάζεται ολοκληρωμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη εκτίμηση του πιθανού περιβαλλοντικού κινδύνου […], εξάλλου περιγράφει, αξιολογεί και αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μόνο στο χερσαίο χώρο χωρίς καμιά αναφορά στο θαλάσσιο χώρο, όπου χωροθετούνται οι λιμενικές εγκαταστάσεις» της μονάδας»

·         Η κ. Καραβασίλη, επισημαίνει πως η μονάδα ασφαλτικών  προορίζεται αποκλειστικά για αποθήκευση και εμπορία πετρελαιοειδών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παραγωγική δραστηριότητα. Η δε συνεισφορά της ως προς τις θέσεις εργασίας είναι μόνο 15, ενώ οι ιχθυοκαλλιέργειες καλύπτουν πάνω από 300 θέσεις εργασίας.

·         Κατά την διαδικασία δεν εξετάσθηκαν επί της ουσίας άλλες εναλλακτικές θέσεις.

·         Σημειώνεται ακόμη ότι η αδειοδότηση έγινε χωρίς να συνεκτιμηθούν δεόντως οι έγκαιρα κοινοποιημένες θέσεις του ΥΠΕΚΑ, οι οποίες «λίγες μέρες αργότερα» θεσμοθητήθηκαν με το Ειδικό Χωροταξικό για τις Υδατοκαλλιέργειες, ενώ υπογραμμίζεται πως η αποθήκευση και διακίνηση πετρελαιοειδών μέσω της θάλασσας, ανάμεσα στις υδατοκαλλιέργειες, είναι ασύμβατη με τη λειτουργία των νόμιμα υφιστάμενων μονάδων.

Η κ. Καραβασίλη αναφέρεται εκτενώς στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο γεγονός ότι η παραχώρηση της έκτασης από το ελληνικό δημόσιο έχει ανακληθεί, στο γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έλαβε υπόψη της  τις ενστάσεις καμίας υπηρεσίας και κανενός φορέα, ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει και το γεγονός ότι η αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης Διοίκησης (Δ/νση ΠΕΧΩ) έχει εκφράσει αντιρρήσεις κατά τη φάση τις χωροθέτησης, δεν έχει υποβάλλει καμία άποψη κατά τη φάση της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την κ. Μπάστα.

«Εκ των παραπάνω και με σκοπό την αποφυγή, τόσο ενδεχόμενης μελλοντικής σοβαρής ζημιάς στο περιβάλλον και στην εξόχως παραγωγική δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας με συνέπειες στην τοπική ανάπτυξη και την οικονομία όσο και μελλοντικών προβλημάτων ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας σε επίπεδο Συμβουλίου της Επικρατείας, η Ειδική Γραμματεία εισηγείται την ουσιαστική επανεξέταση εναλλακτικών θέσεων για τη χωροθέτηση της συγκεκριμένης εγκατάστασης», καταλήγει στην εισήγησή της.

Ολόκληρη η επιστολή της κ. Καραβασίλη εδώ: