Θωμάς Παππάς: «Μοίρασμα» θέσεων με γνώμονα τις εσωτερικές ισορροπίες ο ορισμός των Αντιδημάρων Ηγουμενίτσας

Ανατρέχοντας κανείς στην από 01/03/17 Απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας με Θέμα των Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους Δημοτικούς συμβούλους και παρατηρώντας προσεκτικά τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται σε αυτούς, δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη η οφθαλμοφανέστατη προσπάθεια αυτής της δημοτικής αρχής για <<μοίρασμα>> των Θέσεων.
Όλες αυτές είναι αρμοδιότητες που εκχωρούνται στους εντεταλμένους Δημοτικούς συμβούλους είναι αρμοδιότητες τις οποίες, σύμφωνα με τις αρμόδιες εγκύκλιους και το νόμο3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έχουν οι Αντιδήμαρχοι. Βλέποντας λοιπόν κάποιος τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες αναρωτιέται όπως αναρωτιέμαι και εγώ:Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος που έχουν σε μία τοπική αυτοδιοίκηση οι «εντεταλμένοι» δημοτικοί σύμβουλοι;
Ο ρόλος τους είναι να υποκαθιστούν τους Αντιδήμαρχους που έχουν τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες;
Η απάντηση για τη θέση , τον ρόλο και τις αρμοδιότητες που έχουν οι «εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι ξεκάθαρη
Είναι η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του δήμου.
Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών (Δ/νση Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομία, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, κλπ.), η ανάθεση, η παρακολούθηση, η εξέλιξης έργων και υποδομών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών την έχουν οι Αντιδήμαρχοι.
Συνεπώς η προσπάθεια της Δημοτικής αρχής να αποδώσει ρόλους και αρμοδιότητες που εκ του νομού έχουν οι Αντιδήμαρχοι, σε εντεταλμένους συμβούλους έχει δύο ερμηνείες:
Είτε ότι οι Αντιδήμαρχοι που έχουν επιλεγεί από τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας αδυνατούν να ανταποκριθούν στο έργο τους, εγινε δηλαδή μιά επιλογή όχι με βάση τις δυνατότητες και τις ικανότητες τους.
Είτε ότι οι συγκεκριμένοι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν κάποιες «αρμοδιότητες» προκειμένου να «αποκατασταθούν» πολιτικά, αφού οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι κατειλημμένες.
Όποια και από τις δύο παραπάνω ερμηνείες-διαπιστώσεις να επιλέξετε το συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει είναι ένα.
Η τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης, αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, δεν γίνεται με βάση τις δυνατότητες προσφοράς έργου προς το Δήμο και τους πολίτες, αλλά αποτελεί προϊόν εξόφλησης προεκλογικών δεσμεύσεων από την πλευρά του Δημάρχου.
Δηλαδή είναι απλά, ένα «μοίρασμα» θέσεων με γνώμονα την προσπάθεια της Δημοτικής αρχής να κρατήσει τις ισορροπίες στο εσωτερικό του συνδυασμού της.

Παππάς Θωμάς 

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ηγουμενίτσας