Επιχείρηση «πινακίδες» στην Ηγουμενίτσα

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας, ξεκίνησε τον καθαρισμό και τη συντήρηση των πινακίδων οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες παρουσιάζουν πρόβλημα ρύπανσης και είναι καλυμμένες από αυτοκόλλητα, σπρέι και μαρκαδόρους.

Επισημαίνεται ότι η όψη των πινακίδων, είναι δείγμα πολιτισμού και περιβαλλοντικής αγωγής.

Η πρόκληση φθορών και η καταστροφή τους, θέτει σε κίνδυνο, τους οδηγούς, τους πεζούς και όσους επισκέπτονται τον Δήμο μας.

Είναι λοιπόν απαραίτητη, η συνεργασία όλων των πολιτών, τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ώστε μετά το πέρας των εργασιών από τον Δήμο, οι πινακίδες να διατηρούνται καθαρές και λειτουργικές, ώστε να επιτελούν τον σκοπό για τον οποίο τοποθετήθηκαν.

Facebook Twitter Google+