Σύστημα αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων (PACS) τέθηκε σε λειτουργία στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών

Share Button

Σύστημα αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων (PACS) τέθηκε σε λειτουργία στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Το νέο σύστημα είναι βασισμένο σε τεχνολογία cloud
3ης γενιάς ,με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να μην επιβαρύνεται με το κόστος αγοράς εξοπλισμού και υποδομών υποστήριξης .

Το έργο περιλαμβάνει τη διασύνδεση όλων των απεικονιστικών ιατρικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου, επιτρέποντας την κεντρικοποίηση της ψηφιακής αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων και την ταχύτατη ανάκτηση τους, παρέχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση μέσω ενός περιηγητή (web borwser) . Επιπρόσθετα, το λογισμικό παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την πραγματοποίηση έγκυρης και έγκαιρης διάγνωσης και το ιστορικό του ασθενούς είναι άμεσα διαθέσιμο οπουδήποτε χρειαστεί από το κεντρικό αρχείο του συστήματος σε απομακρυσμένο datacenter, για τη σύγκριση εξετάσεων και εικόνων.
Το σύστημα PACS σε συνεργασία με το συνολικό πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου πετυχαίνει την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο και δίνει την δυνατότητα στη μετάβαση σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακίνησης της παραγόμενης πληροφορίας και την σταδιακή κατάργηση της εκτύπωσης φιλμ (filmless Hospital environment).
Με την νέα εφαρμογή οι ασθενείς θα λαμβάνουν άμεσα την εξέταση τους σε cd για κάθε περαιτέρω χρήση.
.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ