ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ PLOCE ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

APC_logo_colore

APC_logo_coloreΣε συνάντηση εργασίας του Έργου APC – Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών που πραγματοποιήθηκε στο Ploce της Κροατίας στις 11 & 12 Οκτωβρίου 2012 συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, Καθηγητής, κ. Γρηγόριος Γκίκας, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου και Προϊστάμενος του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, κ. Περικλής Τάγκας, ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Έργου, Επίκουρος Καθηγητής, κ. Χρυσόστομος Στύλιος, καθώς και μέλη της ομάδας υλοποίησης του Έργου.

Το Έργο APC υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας για την Αδριατική (IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013), με τη συνεργασία της Λιμενικής Αρχής της Βενετίας, του  Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Λιμενικής Αρχής του Ploce.

Στόχος του APC είναι να δημιουργήσει μια ενοποιημένη πλατφόρμα επικοινωνίας (Global Single Window) για τα συμμετέχοντα στο έργο λιμάνια Βενετία, Ploce και Ηγουμενίτσα. Να δημιουργήσει, δηλαδή, ένα σύγχρονο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που θα βασίζεται στην αρχή της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας (single-window principle) και θα επιταχύνει τη διοικητική διαδικασία για τον κατάπλου και τον απόπλου των πλοίων, βελτιώνοντας τελικά την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των λιμένων που συμμετέχουν στο Έργο.

Η διήμερη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σε ένα κομβικό για την υλοποίηση του Έργου σημείο. Έχοντας έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες προκαταρκτικές μελέτες σχετικά με τις πιο σημαντικές πτυχές της λειτουργίας του Λιμένα Ηγουμενίτσας (π.χ. κυκλοφορία των πλοίων, λειτουργία των τελωνείων, θέματα ασφάλειας και προστασίας, περιβαλλοντικές πολιτικές, απαιτήσεις χρηστών του λιμένα κ.ο.κ.), το  TEI Ηπείρου παρουσίασε και έθεσε υπό συζήτηση ένα θεωρητικό μοντέλο όπου εμπεριέχονται οι επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες που θα αποτελέσουν τα δομικά συστατικά για την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών (Global Single Window).

Με το πέρας της συνάντησης και έχοντας διευθετήσει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στη δομή, στο περιεχόμενο των πληροφοριών και στην προσβασιμότητα των διαφόρων χρηστών στην εν λόγω πλατφόρμα, οι συνεργάτες του Έργου APC είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην ανάπτυξή της, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις τοπικές κοινότητες, καθώς η συνεπαγόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας του λιμένα Ηγουμενίτσας μπορεί να επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη για ολόκληρη την Περιφέρειά μας.