Το “νωρίτερα” και το “αργότερα” για το Τμήμα Μετάφρασης στην Ηγουμενίτσα

tei igoumenitsas

tei igoumenitsasΌχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πρόκειται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του νέου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να ξεκινήσει η λειτουργία τριών από νέα τμήματα του ΑΕΙ.

Πρόκειται για τα τμήματα:

– Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

– Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και

– Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.

Για τα συγκεκριμένα τμήματα το αρχικό σχέδιο νόμου που τέθηκε προς συζήτηση στη βουλή προέβλεπε: «Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων των περιπτ. θ΄ έως ια΄ της παρ. 1 καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

Έπειτα από πρόταση του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου Αναστάσιου Τσίνα, σε μια από τις 12 νομοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν αποδεκτές και τις οποίες κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου επί του Σχεδίου Νόμου, επέρχεται η εξής βελτίωση: «Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων των περιπτ. θ΄ έως ια΄ της παρ. 1 καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

Η αλλαγή αυτή ικανοποιεί εν μέρει την Ηγουμενίτσα, καθώς από την παραπομπή στο αόριστο μέλλον της έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Μετάφρασης – Διερμηνείας, τίθεται πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μάλιστα είναι εντός του χρόνου που θα εξοκολουθεί τη λειτουργία του το υφιστάμενο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς το 2021-2022, δεν θα έχουν ακόμη αποφοιτήσει οι φετινοί εισακτέοι…

Από την άλλη πλευρά, προβληματισμό εξακολουθεί να δημιουργεί η φράση “αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου”, καθώς δεν διευκρινίζεται τι θα συμβεί στην περίπτωση που η Σύγκλητος αποφανθεί αρνητικά στη λειτουργία του νέου Τμήματος ή ακόμη και δε συζητήσει για λήψη απόφασης το ζήτημα στα πλαίσια του παραπάνω χρόνου.