ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOY ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

iatrikos
Αγαπητέ ασφαλισμένε στο ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ)
   Από την 1η Ιανουαρίου ξεκίνησε τη λειτουργία του ο ΕΟΠΥΥ, το νέο Ασφαλιστικό Ταμείο που διαδέχεται τα πρώην ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ.  Παρότι λειτουργεί εδώ και μερικές εβδομάδες, δυστυχώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ενημέρωσης τόσο των γιατρών όσο και των ασφαλισμένων. Γενικά η στελέχωση του υπήρξε κατώτερη του αναμενομένου και πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, όταν το πλαίσιο λειτουργίας του δεν ικανοποιεί ούτε τους γιατρούς ούτε τους ασφαλισμένους. Σαν Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος ΕΟΠΥΥ δεν είχε την προετοιμασία που έπρεπε, ούτε κινήθηκε με άξονα την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε όλους τους ασφαλισμένους δωρεάν και με ελεύθερη επιλογή γιατρού. Δυστυχώς κυρίαρχο κριτήριο υπήρξε ο οικονομικός παράγοντας, η εξοικονόμηση πόρων κατά τις επιταγές της τρόικας, κι έτσι και οι γιατροί δεν αμείβονται αξιοπρεπώς (κάτω των 10 ευρώ η επίσκεψη αποτελεί ευτελισμό της ιατρικής αμοιβής) και βέβαια έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το σύστημα ο ασθενής θα αναγκαστεί να πληρώνει μόνος του για την περίθαλψη του, παρά τα αντιθέτως διατυμπανιζόμενα. 
   Αναλογιζόμενοι το πρόβλημα, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας εκδίδει αυτόν τον σύντομο οδηγό «επιβίωσης» προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ώστε, να απαλύνει, όσο αυτό είναι εφικτό, τον Γολγοθά επίλυσης των προβλημάτων Υγείας που αντιμετωπίζουν.
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξετασθεί από τον γιατρό ή να αναγράψει φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις, αυτό μπορεί να το κάνει:
• Από τους συνεργαζόμενους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, τα ονόματα των οποίων μπορεί να βρει στις λίστες που είναι αναρτημένες στο ταμείο του και στο site του ταμείου του, ή του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr) με την επισήμανση ότι κάθε συνεργαζόμενος γιατρός μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι 50 ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ κάθε εβδομάδα χωρίς αμοιβή, ενώ από τον 51ο και μετά ο γιατρός αμείβεται σύμφωνα με την ιδιωτική του αμοιβή. Ο γιατρός οφείλει να ενημερώνει για τη συμπλήρωση του πλαφόν με δόκιμο τρόπο (π.χ. ανακοίνωση στην πόρτα του ιατρείου).
• Από τα Κέντρα Υγείας για τα αγροτικά ιατρεία με τηλέφωνο στο 1535.
• Από τα καταστήματα του ΙΚΑ μετά από ραντεβού στο 184.
• Από όλους τους γιατρούς που έχουν πιστοποιηθεί για ηλεκτρονική συνταγογράφηση είτε είναι συνεργαζόμενοι με τον ΕΟΠΥΥ είτε όχι. Στους μη συνεργαζόμενους θα πληρώσει το αντίτιμο της επίσκεψης όπως αυτό καθορίζεται από τον κάθε γιατρό.
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εκτελέσει εργαστηριακές εξετάσεις (βιοχημικές, μικροβιολογικές, ακτινολογικές, πυρηνικές, κλπ), αυτό μπορεί να το κάνει:
• Από τα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, με συμμετοχή του ασθενούς 15% επί της αξίας των εξετάσεων, εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Για ραντεβού ο ασφαλισμένος επικοινωνεί απ’ ευθείας τηλεφωνικά με το εργαστήριο που επιλέγει.
• Από τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ (δηλαδή τις μονάδες του πρώην ΙΚΑ) και από τους σχηματισμούς του ΕΣΥ χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων στο κόστος των εξετάσεων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού για το μεν το ΙΚΑ στο 184 για δε τους σχηματισμούς του ΕΣΥ στο 1535.
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποβάλλεται σε παρακλινικές εξετάσεις –πράξεις που εκτελούνται από τους ίδιους τους κλινικούς γιατρούς (καρδιολόγους, πνευμονολόγους, ΩΡΛ, ουρολόγους κλπ), αυτό μπορεί να το κάνει:
• Από τους συνεργαζόμενους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς στα ιατρεία τους με συμμετοχή 15% του ασθενούς, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό που εκδίδεται.
• Από όλους τους ειδικούς γιατρούς μη συμβεβλημένους, με καταβολή του συνόλου της αξίας της εξέτασης.
Λόγω της έλλειψης εξοικείωσης με τον νέο σύστημα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εξής περιπτώσεις:
• Ο ανώτερος αριθμός ασθενών που μπορεί να δεχθεί ο συνεργαζόμενος με τον ΕΟΠΥΥ γιατρός είναι 50 την εβδομάδα και όχι όπως λανθασμένα κάποιες φορές ακούγεται 10 την ημέρα.
• Εφ’ όσον ο ασφαλισμένος βρίσκεται στην λίστα των πρώτων 50 ασθενών της εβδομάδας, η υποχρέωση του συνεργαζόμενου με τον ΕΟΠΥΥ γιατρού, όπως αυτή καθορίζεται στην συμφωνία συνεργασίας του με το Ταμείο, είναι η κλινική εξέταση του ασθενούς, η συνταγογράφηση και η πιθανή έκδοση αναγκαίων παραπεμπτικών για εξετάσεις. Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του γιατρού του συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ.
• Για τις εργαστηριακές εξετάσεις ισχύει το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό από όλους τους γιατρούς και το χειρόγραφο μόνο από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.
• Είναι βέβαια αυτονόητο, αλλά πρέπει και εδώ να αναφερθεί, ότι για οποιαδήποτε ιατρική πράξη χρειαστεί ο ασφαλισμένος να καταβάλει χρήματα, θα λάβει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, την οποία και μπορεί να χρησιμοποιήσει στην φορολογική του δήλωση.
Για οποιεσδήποτε αλλαγές θα βρισκόμαστε κοντά σας με έγκαιρη πληροφόρηση.
                                            
Για το Δ/Σ του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                           ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΑΡΓΑΛΑ