Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VERSO συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου

perifereia

perifereiaΜε τη συμμετοχή και της Περιφέρειας Ηπείρου, πραγματοποιήθηκε στο Μίντελφαρτ της Δανίας,  από τις 30 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2012, η συνάντηση του Πολιτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «VERSO» (εθελοντές για την ευρωπαϊκή απασχόληση).

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «VERSO» αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μέσω της εθελοντικής συνεισφοράς για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών αλλά και της μάθησης, προκειμένου νε εξελιχθούν μελλοντικά σε ένα μεγάλο εργαλείο βελτίωσης δεξιοτήτων για την καταπολέμηση του προβλήματος της ανεργίας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG IVC, και σε αυτό συμμετέχουν συνολικά 12 εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου κ. Οδυσσέας Πότσης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου, εταίρου του έργου «VERSO», μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, η κ. Ευγενία Μπράτη, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, η κ. Αικατερίνη Ραμιώτη, εκ μέρους του Ερυθρού Σταυρού, εκπρόσωπος μη κυβερνητικής οργάνωσης (μέλος Πολιτικού Συμβουλίου) και ο ομότιμος καθηγητής  κ. Σπυρίδων Πανταζής, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχε στις εργασίες των επιτροπών, οι οποίες συμπεριελάμβαναν πληροφορίες και οδηγίες για εθελοντικά προγράμματα, που ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία σε φορείς και υπηρεσίες, αλλά και επαφές με τον τοπικό τύπο.