Διοργάνωση workshop για τους: Χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την Αειφόρο Ενεργειακή Ανάπτυξη και τον Δημόσιο φωτισμό στην Ελλάδα.

Workshop με θέμα τους «Χρηματοδοτικούς  μηχανισμούς  για την Αειφόρο Ενεργειακή Ανάπτυξη και  τον Δημόσιο φωτισμό  στην Ελλάδα» διοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του έργου Alterenergy το οποίο αποτελεί Δράση του Ευρωπαϊκού Έργου “Alterenergy Startegic Project: Energy Sustainability for Adriatic Small Communities” του Προγράμματος Adriatic IPA 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Τo Workshop θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαίου 2015 και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο Grand Serai, Δωδώνης 33,  Ιωάννινα.

Κατά τη διάρκεια του Workshop θα γίνει παρουσίαση του έργου Alterenergy, αντικείμενο του οποίου είναι η διευκόλυνση της χρήσης Αειφόρων Πηγών Ενέργειας  και η ενσωμάτωση τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τέλος, θα αναλυθεί ο ρόλος της Γεωθερμικής Ενέργειας στο έργο θα γίνει παρουσίαση υδροστρόβιλου χαμηλών υδατοπτώσεων.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Tο «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου» υλοποιεί το έργο Alterenergy Strategic Project – Energy Sustainability for Adriatic Small Communities της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου

Ντίνα Μπακόλα

Ν. Ζέρβα 28-30

453 32-Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 26510 37781

FAX: 26510 34054