Αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας σε ανεμογεννήτριες στο “Βάραθο”

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, μετά από αίτημα κατοίκων της περιοχής, συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα της ΜΠΕ για την κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ΑΣΠΗΕ) στην περιοχή «Βάραθο» Ηγουμενίτσας, (πάνω από τους οικισμούς Μαυρούδι, Εθνικής Αντίστασης, Αμπέλια, Δριμίτσα, Παραπόταμο κλπ.)

Μετά από τις τοποθετήσεις του Δήμαρχου, συμβούλων και εκπροσώπων των κατοίκων, το Δ.Σ. γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά. Σημειώνεται ότι και με παλαιότερη απόφασή του (187/2011), το Δ. Σ. είχε γνωμοδοτήσει και τότε αρνητικά για ένα παρόμοιο, μικρότερο έργο, στην ίδια περιοχή.