Γ. Γόγολος: “Απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα” βλέπει στη δήλωση Γ. Κάτσινου

Τον ευατό του και μια απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα βλέπει ο Γιάννης Γόγολος στο υστερόφραφο της δήλωσης του πρ. Δημάρχου Γ. Κάτσινου , στο οποίο ο πρώην Δήμαρχος αναφέρει ότι “επειδή ανθούν και λουλούδια από ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, για «τεχνικούς λόγους» που έχουν να κάνουν με την 17846/11.8.2023 απόφαση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας για ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού, δε θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα”.

“Απασφάλισε” λοιπόν ο Γιάννης Γόγολος και με δελτίο τύπου κατηγορεί τον πρώην Δήμαρχο πως “η ανακοίνωση της δήθεν  στήριξης του Κάτσινου στο πρόσωπο του κ. Νταή δεν αφορούσε τον συνδυασμό, αλλά είχε σαν στόχο εμένα και την οικογένειά μου”… ενώ προαναγγέλλει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, αφήνοντας ταυτόχρονα και ο ίδιος αιχμές για “Ευρωπαϊκά παπούτσια από τα Ιωάννινα”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση Γόγολου:

Με αφορμή την ανακοίνωση του Κάτσινου με τίτλο:

«Στηρίζω τον Παναγιώτη Νταή και τον συνδυασμό του ….»

Παρακαλώ όπως δημοσιευτεί  για την αποκατάσταση της αληθείας η παρακάτω επιστολή μου.

Διαβάζοντας την επιστολή του Κατσάνου με λύπη διαπιστώνω ότι «όταν η λάσπη έχει ξεπεράσει  το λαιμό και έχει φτάσει στο στόμα, είναι φυσικό  όταν μιλάς να λασπολογείς..»  

Με αφορμή το τέλος της ανακοίνωσής του, στην οποία ο Κάτσινος “άπαξ Δήμαρχος» στο Δήμο Ηγουμενίτσας επικαλείται την 17846/11.08.2023 απόφαση του Δημάρχου περί «Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για εργασίες καθαρισμού οικοπέδων…. και την επομένη φορά θα μιλήσει με ονοματεπώνυμα…» θα τον βοηθήσω με τα στοιχεία που παραθέτω προς ενημέρωση των αναγνωστών σας.

  1. Με έγγραφο τους οι υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας και αριθμό πρωτ.16885/31.07.2023 ΑΔΑ23PROC013181381-2023-0731 κάνει δημόσια πρόσκληση για υποβολή  Οικονομικής Προσφοράς με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού οικοπεδικών  και λοιπών ακάλυπτων χώρων..» και  με εκδήλωση ενδιαφέροντος πέντε (5) ημερών πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως 04.08.2023.
  2. Στις 04.08.2023 οι υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας προβαίνουν ξανά σε νέα πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 17355/04.08.2023 ΑΔΑ 23PROC013216148 2023-08-04 με το ίδιο αντικείμενο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διότι η πρώτη πρόσκληση κατέστει άγονη.
  3. Στις 11.08.2023 μ3 αρ. πρωτ. 17846/11.08.2023 ΑΔΑ 23AWRRD0132544311  23-08-11 εκδίδεται απόφαση των υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού οικοπεδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων…» συμβατικής αξίας 8.000  Euro στην επιχείρηση με την επωνυμία « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ μονοπρόσωπη ΙΚΕ» η οποία ανήκει σε μέλος της οικογένειάς μου και έχει ιδρυθεί τον Μάϊο του 2022.
  4. Στις 23.08.2023 με ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλω στην οικονομική υπηρεσία, ενημερώνω ότι «δεν προτίθεμαι να εκτελέσω τις εργασίες που μου ανατέθηκαν, λόγω μη ύπαρξης άλλων ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών  προσώπων, για ηθικούς λόγους και ζητώ να προχωρήσουν στην ακύρωση της ανάθεσης.

ΣΗΜ. Η καθυστέρηση της μη αποδοχής της ανάθεσης οφείλεται στις αργίες του Δεκαπενταύγουστου και της γνωστής σε όλους ασθένειας με Covid τόσον εμού όσο και της τετραμελούς οικογένειάς μου.

  • Στις 24.08.23 με αριθμό πρωτ. 18546/24.08.2023 και ΑΔΑ 94ΟΔΩΡΙ-ΞΜΕ εκδίδεται απόφαση Δημάρχου με αρ.1414/ 2023 με την οποία ανακαλείται η απόφαση 1353/11.08.23 την οποία επιλεκτικά επικαλείται ο  Κάτσινος στην ανακοίνωσή του.
  • Στις 24.08.2023 με αρ. πρωτ. 18574 /24.08.2023 23 PPOC013297930 οι υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας, ανακοινώνουν νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος  για τις εν λόγω εργασίες.
  • Στις 04.09.2023 με αρ. πρωτ. 19248 ΑΔΑ ΨΤΠΝΩΡΙ-Υ73 και την απόφαση 1477/2023 του  Δημάρχου, εγκρίνεται η ανάθεση εργασιών τίτλο «Εργασίες καθαρισμού οικοπεδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων…» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Β…Σ.  με έδρα Ψ.Π. και ΑΦΜ 0000000000 στην οποία ορίζεται η χρονική διάρκεια της σύμβασης έως 31.10.2023.

    ΥΓ 1.  Είναι προφανές ότι η ανακοίνωση της δήθεν  στήριξης του Κάτσινου στο πρόσωπο του κ. Νταή δεν αφορούσε τον συνδυασμό, αλλά είχε σαν στόχο εμένα και την οικογένειά μου.  Το συμπεραίνω αυτό διότι προ πολλού είχα ανακοινώσει τη μη συμμετοχή μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές εξ αιτίας του φόρτου εργασίας που έχω και της συμπαράστασης που οφείλω στα παιδία κου εν όψει της νέας σχολικής περιόδο.  

ΥΓ. 2 Θα επανέλθω κι εγώ για τον Κάτσενο με ονοματεπώνυμα και στοιχεία για τα Ευρωπαϊκά παπούτσια, από τα Ιωάννινα.

Σημ.1 Όλα τα παραπάνω έγγραφα έχουν ΑΔΑ και μπορείτε να τα αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Επισυνάπτω την τη μη αποδοχή των εργασιών της εταιρείας, στις υπηρεσίες του Δήμου με ηλεκτρονική μορφή.

Σημ.2 Από Δευτέρα τον λόγο θα έχει η δικαιοσύνη στην απόπειρα δολοφονίας του χαρακτήρα μου.

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.