Δεκαπέντε Αντιπεριφερειάρχες και… Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης

Τέσσερις χωρικοί και έντεκα θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, στο σύνολο δεκαπέντε δηλαδή, ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη.

Παράλληλα, η πρώτη σε σταυρούς προτίμησης Αγνή Νάκου, είναι αυτή που ορίστηκε αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Σε επίπεδο χωρικών δεν υπάρχει καμία αλλαγή.

Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας είναι Χωρικός Περιφερειάρχης Ιωαννίνων, ο Βασίλης Ψαθάς στην Άρτα, ο Θωμάς Πιτούλης στην Θεσπρωτία και ο Στράτος Ιωάννου στην Πρέβεζα.

Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες με θητεία ως το τέλος του έτους ορίστηκαν οι:

-Βασίλης Γοργόλης

-Ελένη Περιστέρη

-Πρόδρομος Γιατανίδης

-Αναστασία Σίμου

Νίκος Παπαγρηγορίου

-Αναστάσιος Δράκος

-Ηλίας Γκαρτζονίκας

-Χάρης Λαζάνης

Με την απόφαση του Περιφερειάρχη ορίστηκαν τρεις άμισθοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες.

Πρόκειται για την Σταυρούλα Τσιάρα, τον Κωνσταντίνο Κίτσιο και την Αικατερίνη Αρλέτου.

Σύμφωνα με την απόφαση οι αρμοδιότητες που ανατίθενται είναι:

1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Γοργόλη Βασίλειο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στα θέματα του Τομέα Περιβάλλοντος.

2. Στην Αντιπεριφερειάρχη Περιστέρη Ελένη την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στα θέματα του Τομέα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Γαϊτανίδη Πρόδρομο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας.

4. Στην Αντιπεριφερειάρχη Σίμου Αναστασία την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Προώθησης Τοπικών Προϊόντων.

5. Στον Αντιπεριφερειάρχη Παπαγρηγορίου Νικόλαο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών.

6. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δράκο Αναστάσιο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Εμπορίου και Απασχόλησης

7. Στον Αντιπεριφερειάρχη Γκαρτζονίκα Ηλία την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Πολιτισμού.

8. Στον Αντιπεριφερειάρχη Λαζάνη Χαρίλαο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στον τομέα Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

9. Στην Αντιπεριφερειάρχη Τσιάρα Σταυρούλα την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Δημόσιας Υγείας και Διασύνδεσης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων .

10. Στον Αντιπεριφερειάρχη Κίτσιο Κωνσταντίνο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης.

11. Στην Αντιπεριφερειάρχη Αρλέτου Αικατερίνη την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Ανάπτυξης των Ορεινών Όγκων.