ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

igmdimarxeio

igmdimarxeioΎστερα από ελέγχους στους οποίους προέβησαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας,  διαπιστώθηκε ότι πολλοί Δημότες δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό οικοπέδων και ιδιοκτησιών τους, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει επανειλλημένως εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Καλούνται οι δημότες, έστω και τώρα, να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους αυτή, αφού βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και οι κίνδυνοι εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένουν.

Παράλληλα οι Δημότες οφείλουν να απομακρύνουν από οικόπεδα ιδιοκτησίας τους και λοιπούς ακάλυπτους χώρους,  τυχόν εύφλεκτα υλικά και σκουπίδια που βρίσκονται μέσα σε αυτά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών στα ανωτέρω, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων με επιβάρυνση των ιδιοκτητών, ενώ οι παραβάτες θα υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Πρασίνου, Καθαριότητας κλπ), παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό προσπαθούν να διατηρήσουν το Δήμο σε ένα καλό επίπεδο, τηρουμένων των αναλογιών και των οικονομικών δεδομένων και η Δημοτική Αρχή, μέσω του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Γόγολου,  ζητά στο πλαίσιο αυτό τη συμπαράσταση των πολιτών, με την έννοια της ανταπόκρισής τους σε βασικές υποχρεώσεις, που έχουν σχέση μάλιστα με τη δική τους προστασία.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και στο προσεχές διάστημα, με την επιβολή προστίμων σε όσους παρά τις εκκλήσεις, δεν συμμορφώνονται.

Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε ακέραιους τους δασικούς μας πνεύμονες καθώς και τα αλσύλλια εντός και πέριξ των πόλεων και των χωριών.
Το δάσος είναι φυσικό αγαθό ανυπολόγιστης αξίας για τον άνθρωπο. Η πρόληψη είναι το πρώτο βήμα για την προστασία του και μας αφορά όλους.