ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ

epimelhthrio_logo

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Κο Π. Σταμπουλίδη
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Πρόεδρο κο Κ. Μίχαλο

Αξιότιμοι Κύριοι
Επικοινωνούμε μαζί σας καθώς υπέπεσε στην αντίληψή μας, κατόπιν διαμαρτυριών μελών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, ότι το τελευταίο διάστημα οι Τραπεζικοί Οργανισμοί έθεσαν σε εφαρμογή αφενός οικονομική επιβάρυνση κι αφετέρου εμπόδια για την εξόφληση των τελών ΓΕΜΗ.
Η οικονομική επιβάρυνση που αναφέρουμε, αφορά ποσό από 1,50 έως και 2,80€ ανά τέλος ΓΕΜΗ, και τα εμπόδια αφορούν τόσο το γεγονός ότι η εξόφληση των Τελών δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί μέσω των μηχανημάτων συναλλαγών APS, όσο και ότι ορισμένοι τραπεζικοί Οργανισμοί δεν εξυπηρετούν εξοφλήσεις εάν ο συναλλασσόμενος δεν είναι πελάτης της τράπεζας και δεν διαθέτει λογαριασμό σε αυτήν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking), δεν είναι εφικτή για μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών, είτε διότι δεν κατέχουν τις ανάλογες γνώσεις ή τον κατάλληλο εξοπλισμό ή ακόμη και ικανή σύνδεση διαδικτύου (λόγω εγκατάστασης σε χωριά του ορεινού όγκου της παραμεθορίου), είτε διότι ηλικιακά δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ψηφιακές απαιτήσεις, είναι αντιληπτό ότι τα προαναφερόμενα εμπόδια και επιβαρύνσεις δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία και εύλογη δυσφορία, στην πολύ σκληρά πληττόμενη μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα.
Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη των τραπεζικών οργανισμών για την εμφάνιση κερδών και φυσικά το γεγονός ότι δεν αποτελούν οργανισμούς κοινής ωφελείας, πλην όμως δεν μπορούμε και να παραβλέψουμε αφενός τα οφέλη που μπορεί να αποκτήσει (άμεσα ή έμμεσα) ένας οργανισμός από την προσέλευση ενός σημαντικού αριθμού πελατών στα καταστήματά του, κι αφετέρου το γεγονός ότι όλοι οι συναλλασσόμενοι, ως επιχειρηματίες υπόχρεοι διατήρησης επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού, αποτελούν ήδη πελάτες των οργανισμών τους.
Θεωρούμε ότι τόσο τα προαναφερόμενα εμπόδια και το ύψος της επιβάρυνσης, όσο και η επιβάρυνση αυτή καθεαυτή, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που η επιχειρηματικότητα ευρίσκεται σε ουσιαστική παύση, όχι μόνο δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένες στοχοθεσίες, αλλά προσθέτει επιπλέον προβλήματα και δυσχέρειες στην καθημερινότητα του επιχειρηματία.
Παρακαλούμε να εξετάσετε τα ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές κι εύλογες, προαναφερόμενες αδυναμίες αξιοποίησης της ηλεκτρονικής τραπεζικής από όλους τους επιχειρηματίες, να ενεργήσετε το συντομότερο δυνατό για την ανάκληση εφαρμογής των ανωτέρω τακτικών από τους τραπεζικούς οργανισμούς, προκειμένου να επέλθει η δέουσα ομαλότητα, για το συγκεκριμένο ζήτημα, στην επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.