Διευκολύνσεις για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που καταστράφηκαν στο Euroferry Olympia

Διευκολύνσεις ως προς τις διοικητικές διαδικασίες παρέχονται στους ιδιοκτήτες οχημάτων που βρίσκονταν στο πλοίο «EUROFERRY OLYMPIA».

Οι λεπτομέρειες αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Ειδικότερα, ως προς τη διαδικασία αντικατάστασης των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης που υπέστησαν καταστροφή μπορούν να αποχαρακτηρισθούν και να αντικατασταθούν χωρίς το δικαιολογητικό της υπεύθυνης δήλωσης με αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου, αντί του οποίου ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει:

A.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται το γεγονός της ολοσχερούς καταστροφής ή αχρήστευσης του οχήματος και εάν μαζί με το όχημα καταστράφηκαν ολοσχερώς η άδεια κυκλοφορίας, οι πινακίδες και το βιβλιάριο μεταβολών.

B.    Βεβαίωση δημόσιας αρχής ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας του Ε/Γ – Ο/Γ EUROFERRY OLYMPIA ή της ασφαλιστικής εταιρείας ότι το όχημα επέβαινε στο πλοίο την ημέρα του δυστυχήματος.

Κατά την ταξινόμηση, στο ΦΔΧ χορηγείται ο ίδιος αριθμός κυκλοφορίας χωρίς καταβολή του σχετικού e – παραβόλου 2992.

Ως προς τη διαδικασία οριστικής διαγραφής ΕΙΧ ανεξαρτήτως κυβισμού και Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης κατηγορίας Ν1 οχημάτων (έως 3,5 τόνους), που υπέστησαν καταστροφή, μπορούν να διαγραφούν οριστικά από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χωρίς προσκόμιση του Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος από συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Η αίτηση οριστικής διαγραφής συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά (Α) και (Β) που αναφέρονται παραπάνω και στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση οριστικής διαγραφής με την ημερομηνία του ναυτικού δυστυχήματος.

Ομοίως, για την αντικατάσταση των καρτών ψηφιακού ταχογράφου οδηγών που βρίσκονταν σε οχήματα που μεταφέρονταν με το συγκεκριμένο πλοίο κατά το ναυτικό δυστύχημα, αντί του παραβόλου, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ολοσχερούς καταστροφής ή απώλειας του ψηφιακού ταχογράφου και βεβαίωση δημόσιας αρχής ή πλοιοκτήτριας εταιρείας ότι ο οδηγός επέβαινε στο πλοίο την ημέρα του δυστυχήματος.  

Τέλος, για την έκδοση αντιγράφου των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης κατόχων που επέβαιναν στο Ε/Γ-Ο/Γ EUROFERRY OLYMPIA θα υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά εξαιρούνται της καταβολής των σχετικών παραβόλων.

Για την απαλλαγή από την καταβολή των ως άνω παραβόλων, απαιτείται, επιπροσθέτως:

     α.          Υπεύθυνη δήλωση για το γεγονός της ολοσχερούς καταστροφής ή απώλειας της άδειας οδήγησης κατά το ανωτέρω ναυτικό δυστύχημα

     β.          Βεβαίωση δημόσιας αρχής ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας του Ε/Γ-Ο/Γ EUROFERRY OLYMPIA ή της ασφαλιστικής εταιρείας ότι ο οδηγός επέβαινε στο πλοίο την ημέρα του δυστυχήματος

Οι αιτήσεις για την έκδοση αντιγράφου των κατεστραμμένων/απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης θα πρέπει να υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της Χώρας το αργότερο έως και την 30ή Ιουνίου 2022.