Επαναπροσδιορισμός αξίας ακινήτων-τιμές ζώνης-χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ηγουμενίτσας

Αίτημα για τον Επαναπροσδιορισμό της αξίας ακινήτων (τιμές ζώνης) χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ηγουμενίτσας, προς το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Βασίλειου Γκόλια και λήψης της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασής του, το οποίο ζητά:

  1. Τη συγκράτηση των τιμών ζώνης στα προ του φορολογικού νομοσχεδίου επίπεδα, δηλαδή στις τιμές ζώνης του 2018.
  2. Σε ό,τι αφορά στις νέες εντάξεις, για κάθε Τοπική Κοινότητα, αυτές να λάβουν τις ελάχιστες τιμές των Δημοτικών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν, δηλαδή στις τιμές ζώνης 2018.
  3. Να γίνει διόρθωση του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Ηγουμενίτσας και τις εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες, καθώς και του Συντελεστή Οικοπέδου (Σ.Ο.) για περισσότερο ορθολογικό υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών, καθώς δεν μπορεί ο Σ.Ο. στην Α Ζώνη να είναι 2 και στη Β Ζώνη να είναι 2,5.

Σχετικά με το θέμα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασίλειος Γκόλιας δήλωσε:

«Ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις, καθώς οι αντικειμενικές αξίες είναι υπέρμετρες και πολύ μεγαλύτερες από τον μέσο όρο της αγοραίας τιμής. Ως συνέπεια αυτού μεγάλη μερίδα των συνδημοτών μας υποχρεώθηκε να πληρώσει σημαντικά αυξημένους φόρους για μεταβιβάσεις ακινήτων ή για τον ΕΝΦΙΑ ή έχασε το δικαίωμα να εισπράξει κοινωνικές παροχές για τις οποίες ισχύουν περιουσιακά κριτήρια χορήγησης, που αφορούν στο ύψος της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων τους.

Σε συνεχή επαφή με την ΚΕΔΕ, το Υπουργείο και αρμόδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες εξαντλήσαμε τις προθεσμίες και κάθε δυνατότητα για εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης και ζητήσαμε οι τιμές αυτές να προσαρμοστούν ακόμη και στα προ του 2018 οικονομικά μεγέθη. Δυστυχώς ενημερωθήκαμε πως μια τέτοια πρόταση δεν θα γινόταν αποδεκτή, καθώς δεν το επιτρέπει η γενικότερη δημοσιονομική πολιτική.

Ευελπιστούμε ότι το εν λόγω αίτημά μας, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, θα εισακουστεί και θα διορθωθούν οι στρεβλώσεις που πλήττουν το σύνολο των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου Ηγουμενίτσας.»

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Βασίλειος Γκόλιας