Επιστρέφουν στο Δημοτικό Συμβούλοι οι Σ. Κατσάρη και Χρ. Κάτσιος

Η Σοφία Κατσάρη και ο Χρήστος Κάτσιος επιστρέφουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Το ΣτΕ έκρινε προσωρινά μη εκτελεστή την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για την έκπτωσή τους. Αυτή η απόφαση ακολουθεί την ανάλογη για τους κ. Αλ. Πάσχο και κ. Ελ. Κώστα. Επίσης, προσφυγές, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταθέσει και ο κ. Γουρνάρης και η κα Μπέζα.

Οι δύο σύμβουλοι, που ανήκουν στον συνδυασμό του δημάρχου Παναγιώτη Νταή, είχαν προσφύγει στο ΣτΕ ζητώντας την αναστολή της απόφασης έκπτωσής τους, η οποία είχε επιβληθεί λόγω οφειλών προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΗ).

Με την προσωρινή αυτή απόφαση, η κα Κατσάρη και ο κ. Κάτσιος επιστρέφουν στα καθήκοντά τους, γεγονός που θα προκαλέσει και νέες ανακατατάξεις στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.