Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Σουλίου για τα αδέσποτα

Με στόχο να εξυπηρετήσει την εφαρμογή ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιά, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου το νέο επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης αδέσποτων το οποίο περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις για:

 • την περισυλλογή,
 • την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης,
 • την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ,
 • τη στείρωση,
 • την εύρεση αναδόχου και
 • την υιοθεσία τους.

Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μίας σύγχρονης πόλης χωρίς αδέσποτα ζώα συντροφιάς με απαραίτητη προϋπόθεση την μέχρι τότε προστασία και εξασφάλιση της ευζωίας τους, ώστε κανένα ζώο να μη διαβιεί μόνο και χωρίς τη φροντίδα που αξίζει κάθε έμβιος οργανισμός που συναισθάνεται και κινείται.

Στο Δήμο Σουλίου το φαινόμενο των αδέσποτων σκύλων είναι έντονο και αυτό οφείλεται τόσο στην εγκατάλειψη ζώων, ακόμη και δεσποζόμενων, όσο και στη μη στείρωση αυτών, καθώς επίσης και στην ύπαρξη πολλών κτηνοτροφικών μονάδων με φύλακες σκύλους, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχουν συμμορφωθεί όσον αφορά την ηλεκτρονική σήμανση και την στείρωσή τους, με αποτέλεσμα τα νεογέννητα κουτάβια να εγκαταλείπονται και όσα από αυτά επιβιώνουν να περιφέρονται στους δρόμους αναζητώντας τροφή.

Η πληθώρα των αδέσποτων ζώων (ιδιαίτερα των σκύλων φυλάκων, κυνηγόσκυλων ή δεσποζόμενων) έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία αγέλων οι οποίες ζουν σε διάφορες περιοχές του Δήμου που τις οριοθετούν και τις προστατεύουν όπως είναι φυσικό για την επιβίωσή τους.

Οι αγέλες δημιουργούν κατά καιρούς προβλήματα με επιθέσεις σε δημότες ή επισκέπτες που σκοπό έχουν μόνο την προστασία των περιοχών τους. Παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλη μερίδα του κόσμου που είτε φοβάται είτε ενεργεί κακοποιητικά (φόλες, ξυλοδαρμοί κλπ) με αποτέλεσμα το πρόβλημα να εντείνεται όλο και περισσότερο.

Το νεοϊδρυθέν (2023) Διαδημοτικό Καταφύγιο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ηγουμενίτσας – Φιλιατών – Σουλίου με έδρα την Ηγουμενίτσα, σήμερα φιλοξενεί πλήθος ζώων, τα οποία δεν επανεντάχθηκαν είτε γιατί κάποια από αυτά ήταν επικίνδυνα ή υπερήλικα, είτε γιατί δεν έγινε σωστή διαχείριση από τους εκάστοτε υπεύθυνους. Η επανένταξη αυτών των ζώων είναι δύσκολη και ανέφικτη γιατί έχουν μεγαλώσει μέσα στο καταφύγιο και δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν έξω από αυτό καθώς είναι το μοναδικό περιβάλλον το οποίο γνωρίζουν.

Οι προτεραιότητες και οι κυριότεροι στρατηγικοί στόχοι καθορίζονται με ορίζοντα 5ετίας.

 Οι στόχοι αυτοί θα οδηγήσουν στον σχεδιασμό και στον τρόπο πραγματοποίησης των διαφόρων επιμέρους επιχειρησιακών ενεργειών και δράσεων περιλαμβάνοντας:

 • Την αναδιάρθρωση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας με τη σύσταση αρμόδιου τμήματος για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την στελέχωσή του με ανθρώπινο δυναμικό.
 • Τον ορισμό πενταμελούς επιτροπής με ενεργό δράση και με προτάσεις που θα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τα αδέσποτα ζώα.
 • Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
 • Την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού που εμπλέκεται με την διαχείριση των ζώων συντροφιάς.
 • Την πλήρη καταγραφή όλων των άστεγων ζώων συντροφιάς και την καταχώρησή τους στο εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4830/21
 • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών κατά της κακοποίησης των ζώων και υπέρ της φιλοζωίας.
 • Την στείρωση και περίθαλψη σε όσο το δυνατόν περισσότερα άστεγα ζώα (σκυλιά και γατιά).
 • Την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Την αύξηση του αριθμού περισυλλογής, ηλεκτρονικής σήμανσης και στείρωσης των γάτων ετησίως κατά 30%.
 • Την τοποθέτηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων σπιτιών κατά περιοχές προκειμένου να προστατεύονται τα αδέσποτα ζώα από τις καιρικές συνθήκες.
 • Την τοποθέτηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ποτίστρων και ταϊστρών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στην επικράτεια του Δήμου.
 • Την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και προώθηση ζώων προς υιοθεσία, σύμφωνα με την παρ. 2Α άρθρο 10 του Ν.4830/21, που θα λειτουργεί και ως τόπος προσέλευσης και γνωριμίας νέων εθελοντών.
 • Την προσφορά δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου και γενικότερα στις ομάδες που ορίζει ο Νόμος 4830/21.
 • Την πλήρη καταγραφή όλων των φιλοζωϊκών σωματείων που θα είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό Μητρώο, όπως ορίζει ο νόμος.
 • Την σύναψη μνημονίων με τα σωματεία που είναι πρόθυμα για συνεργασία.
 • Την δημιουργία πλήρους αρχείου μεμονωμένων εθελοντών και τη στήριξη αυτών με κάθε δυνατό και διαφανή τρόπο ως αναγνώριση του έργου τους.
 • Την εξασφάλιση της καλύτερης συνεργασία με:
  • Τους πολίτες
  • Τα Φιλοζωικά Σωματεία
  • Τους μεμονωμένους εθελοντές
  • Τους αναδόχους
 • Την αύξηση κάλυψης των αναγκών κτηνιατρικού ελέγχου και νοσηλείας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λόγω ατυχημάτων ή ασθενειών.
 • Την συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους για την παροχή δωρεάν κτηνιατρικού ελέγχου και ημερήσιας φροντίδας στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
 • Να έχουμε συνεχώς εκπαιδευτικά προγράμματα προς ενημέρωση των μαθητών και των δημοτών.
 • Να έχουμε ποικίλες πολιτιστικές δράσεις με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση σε θέματα ζωοφιλίας και την αρμονική συμβίωση με τα αδέσποτα ζώα.
 • Την προμήθεια οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και του απαραίτητου εξοπλισμού (κλουβιά – δίχτυα – απόχες, κλπ.).
 • Την εξάλειψη φαινομένων κακοποίησης και δηλητηρίασης αδέσποτων ζώων
 • Την εξάλειψη περιστατικών επιθέσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 • Την εξάλειψη εγκαταλείψεων κουταβιών και ενήλικων ζώων
 • Την παροχή άμεσης κτηνιατρικής βοήθειας στα αδέσποτα που έχουν ανάγκη
 • Την εξάλειψη των αστείρωτων και χωρίς σήμανση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου Σουλίου