Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ.  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 20-02-2012 συνεδριάσεως.

 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας από Τέροβο έως κόμβο Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/16-02-2012 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2012.
 3. Έγκριση μετακίνησης των: Ευτυχίας Μπούμπα, Ζωϊτσας Παπαρούνα, Ασημούλας Γαβριηλίδου, Ιωάννας Πατουλίδου και Πηνελόπης Γιαννούση, υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο “Εκπαίδευση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στην εμπέδωση και αποτελεσματική υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου επιτάχυνσης επενδύσεων Στρατηγικού χαρακτήρα του Ν. 3894/2010” που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ), στη Θεσσαλονίκη από 29-02-2012 έως 2-03-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», αναδόχου «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.».
 5. Έγκριση άσκησης εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώπιον του αρμόδιου VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αίτησης ανακλήσεως της υπ΄ αριθμ. 5/2012 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Ιωαννίνων και ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ανακλήσεως.
 6. Έγκριση του από 14-02-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτιώσεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις αγροτικού και βασικού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του από 07-02-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργολαβία αποκατάστασης ζημιών καθίζησης τμήματος 8ης επαρχιακής οδού στη Βρυσούλα» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του από 20-02-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις Πολεοδομικές Ενότητες  4 και 5» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 9. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματά της είτε όχι, προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2012.
 10. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης «Ecm-Προκοστολόγηση» και Ecm – Εργολήπτης (πρόγραμμα σύνταξης μελετών) από 1-01-2012 έως 31-12-2012 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης 2012 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 11. Έγκριση δαπάνης ποσού € 250,00 για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Γεωργίου Σκιαδά, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχημάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων.
 12. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για τη διάσπαση και απομάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 93392/3228/15-12-2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 37/1127/23-12-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 13. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για τη διάσπαση και απομάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, από κατάπτωση στην περιοχή «Κόκκινο Λιθάρι», που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 8366/308/25-01-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 3/109/30-01-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 14. Έγκριση δαπάνης ποσού € 38.000,00 για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Μαίρης Καλαμπάκου, υπαλλήλου της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα νεφροπαθών για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012.
 15. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή διαφόρων δημοσιεύσεων (περιλήψεις διαγωνισμών, ανακοινώσεις κλπ), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 16. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χειμερινών ενδυμάτων και υποδημάτων για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2012.
 17. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-11-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό δίκτυο περιοχής Ριζοβουνίου Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 1/17-2-2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, με την οποία έγινε δεκτή η από 13-01-2012 προσφυγή του Στέφανου Π. Φωτίου, κατά της αριθμ. 37/1120/23-12-2011 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και ακυρώθηκε.
 18. Έγκριση δαπάνης για την απομάκρυνση επικίνδυνων χημικών ουσιών από αποθηκευτικό χώρο (ΤΟΛ) της Περιφέρειας Ηπείρου, που βρίσκεται στην περιοχή Αμπελοκήπων του Δήμου Ιωαννιτών.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών στην  επαρχιακή οδό  Χαροκόπι – Γέφυρα Τσιμόβου» αναδόχου Βασίλειου Χριστιά  Ε.Δ.Ε, μέχρι την 30-05-2012.
 20. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 69η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 21. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Ιωάννου Τσιουρή, δρος Αρχαιολόγου «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του Καθολικού της Μονής Γηρομερίου Θεσπρωτίας (1577-1590). Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής του 16ου αιώνα στην Ήπειρο» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 22. Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 72/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Σελλών του Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού € 280.000,00 με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση μετακίνησης των: Παρασκευής Τσέντζου και Βασιλείου Μπαλαμάτσια, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή τους σε ειδικό σεμινάριο με θέμα «Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο και Εργασιακή Εφεδρεία Νόμος 4024/27-10-2011 ΦΕΚ 226Α», που διοργανώνει η «Οικονομοτεχνική SEMINARS Α.Ε.» στην Αθήνα, στις 5 & 6 Μαρτίου 2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 25. Έγκριση μετακίνησης της ειδικής συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κας Ζήση Βασιλικής και του Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Άρτας κου  Μιλτιάδη Γεωργίου, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά Προγράμματα INTERREG και την ενημερωτική συνάντηση για την 3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την 06-03-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 26. Έγκριση δαπάνης για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την άσκηση και συζήτηση παρέμβασης υπέρ του κύρους Πράξεως, κατά της οποίας στρέφεται με αίτηση ακύρωσης η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».